Ontstaan

Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Baptisten zijn voorstander van de volwassenendoop (ook wel geloofsdoop genoemd) door volledige onderdompeling in water, toegepast op (jong) volwassenen. Vooral in de Engelstalige wereld heeft deze stroming veel aanhang. Charles Spurgeon was een bekende baptistenprediker.

De eerste Nederlandse baptistengemeente is ontstaan te Gasselternijveen. In Nederland is een groot aantal baptistengemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij deze Unie noemt men onafhankelijke of Vrije Baptistengemeenten. Een aantal vrije baptistengemeenten, waaronder ICHTUS-VBG, werkt samen in de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten), een fusie van de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BBN) en de Christian and Missionary Alliance (CAMA). De Unie van Baptistengemeenten en ABC-gemeenten onderzoeken het samengaan van beide kerkgenootschappen, waarvan men hoopt dat deze in 2019 of 2020 leidt tot een nieuw gezamenlijk kerkgenootschap.

De kern van ons geloof

Centraal in ICHTUS staat ons geloof in Jezus Christus Die zelfs sterker is dan onze ultieme vijand, de dood. Naar Hem is onze gemeente dan ook vernoemd: ICHTUS  is de afkorting van de Griekse woorden  voor ‘Jezus Christus, Zoon van God, Redder’. Wij geloven dat Jezus de Redder van iedereen wil zijn en dat Hij levens verandert! Op grond van eigen ervaring dragen we dat graag uit.

Standpunten over thema’s

De identiteit van ICHTUS wordt verder vormgegeven door onze visie op enkele (maatschappelijke) thema’s.
Als je overweegt nader kennis te maken met ICHTUS, volg dan de Kennismakingskring. In 3 avonden wordt nader ingegaan op de vraag wat wij geloven.

Vormen

We zijn een eigentijdse gemeente, gericht op de nieuwe generaties. Dat vraagt om bepaalde keuzes in de vormgeving van onze samenkomsten. Als je zoekt naar de perfecte kerk, dan moeten we je teleurstellen. Dat zijn we niet.

Identiteitsverklaring

ICHTUS heeft een eigen Identiteitsverklaring. Lees ‘m hier.

Huisregels

We hebben samen afspraken gemaakt. De basis hiervan is te vinden in onze statuten, de praktische uitwerking hiervan in ons huishoudelijk reglement.

Concept document “Heb Lief”

Om goed om te gaan met onze identiteitsverklaring hebben we een document opgesteld met als titel “Heb lief. Die kun je hier lezen.