Taakveld Missie

Missie, is dat hetzelfde als Zending? Daarbij denk je misschien aan zendelingen, mensen die geroepen werden door God om naar een ver land te gaan en daar het evangelie te brengen. Dat is prachtig!
Maar met het woord ‘Missie’ bedoelen we meer. We leven in een gebroken wereld, maar we hebben een missie, we hebben een geweldige boodschap uit te delen! Namelijk dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om alles wat gebroken is weer heel te maken. Als gemeente Ichtus zijn we volgelingen van Jezus en Hij heeft ons een belangrijke opdracht gegeven. De meest bekende versie van deze Grote Opdracht is te vinden in het evangelie volgens Mattheüs 28:16-20.

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (NBV)

Het zijn Jezus’ laatste woorden op aarde. Dat is nogal wat. Daar hechten we veel waarde aan.
Als Taakveld Missie willen we de gemeente dienen door mogelijkheden te bieden om aan deze Grote Opdracht handen en voeten te geven. Onze Redder, Jezus Christus, is niet meer als mens op aarde, maar we geloven dat wij als gemeente zijn handen en voeten mogen zijn, overal waar we komen. Dat wij mogen doen wat Hij zou doen, en gaan waar Hij zou gaan. En gelukkig geeft Jezus er een belofte bij: Hij is met ons! Altijd!

 

Partnerschappen

We geloven dat we als Taakveld Missie niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden met allerlei initiatieven, als er al goede organisaties bestaan die meewerken aan deze missie. Als Ichtus zijn we daarom partnerschappen aangegaan met de volgende organisaties/stichtingen:

 • International Justice Mission (IJM) ;
  om vrijheid te geven aan mensen die wereldwijd in slavernij leven.
 • CAMA Zending ;
  om te helpen onder elk volk lokale gemeentes te stichten, die Jezus bekend maken onder hun volksgenoten.
 • Heartbeat ;
  de christelijke jongerenbeweging van Twente; om de jongere generatie te bereiken met het evangelie.
 • Present (Almelo) ;
  om op een praktische manier om te zien naar onze medemensen in onze omgeving.
 • Compassion Nederland
  Samen helpen we mee aan een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven.

We collecteren voor deze doelen, werken samen en bidden voor elkaar. Via CAMA zijn we ook nog direct betrokken bij een kerkelijke gemeente in Oost-Turkije, onze partnergemeente, en op die manier willen we concreet iets betekenen voor onze broers en zussen ver weg.

 

Taakgroepen

Verder zijn er verschillende taakgroepen, met gedreven mensen, door wie activiteiten worden ondernomen, namelijk:

 • Yasam Sozu (Het levende Woord); om Turkse mensen in Twente te helpen in hun geloof.
 • Dare2Go; om jongeren te stimuleren hun geloof uit te dragen in de wereld, dichtbij en ver weg.
 • Inloophuis de Oase; om uit te reiken naar en aanwezig te zijn voor mensen in onze directe omgeving.

Taakveld Missie ziet er naar uit om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de Grote Opdracht die Jezus aan ons allemaal gegeven heeft. Iedereen kan en mag meedoen, in de eerste plaats door voor dit werk te bidden. En ook door jezelf beschikbaar te stellen, misschien wel eens uit je comfort-zone te stappen en dingen te doen die je misschien niet zou doen, als je Jezus niet kende. Wij geloven dat we als Ichtus gemeente verschil kunnen maken in Wierden en overal waar we komen. Het is vaak een win-win situatie; je zegent mensen door wat je doet en wie je voor hen bent, maar je wordt zelf ook gezegend!

Vlak nadat Jezus de Grote Opdracht gaf, ging Hij op een wolk omhoog naar de hemel, Zijn handen opgeheven. Hij zegende eerst de discipelen, toen Israël en de hele wereld. Gelukkig heeft hij zijn Heilige Geest gegeven om in ons te wonen en ons te helpen. En Jezus zelf bidt voor ons in de hemel. We hoeven het niet alleen te doen, Hij werkt door ons heen. Ben jij beschikbaar?

 

Vacature: Zendelingen!

Heb jij het verlangen om ‘de zending in te gaan’? Voor korte of lange termijn? Laat het weten en we lopen graag met je op in deze zoektocht. Wat zou het gaaf zijn om als gemeente weer eigen mensen uit te mogen zenden en zo betrokken te zijn in Zijn missie wereldwijd!

 

Wil je contact opnemen met de taakveldleiders Missie vul dan onderstaand formulier in en er wordt contact met je opgenomen.