Nieuws & Events

Pannenkoeken met Pinksteren

Hallo kinderen van Promiseland!

Hebben jullie je al opgegeven voor Eerste Pinksterdag? We hebben namelijk iets leuks voor jullie bedacht! Jullie worden om 9.45 uur verwacht bij het veldje tegenover de Tabor. Het zal tot ongeveer 11.30 uur duren. We gaan er een gezellige morgen van maken en samen zingen, spelen en we sluiten af met het eten van lekkere pannenkoeken!

Mocht je je al hebben opgegeven, heel goed! Je krijgt uiterlijk 19 mei een mailtje terug met extra informatie.

Nog niet opgegeven? Doe dat dan nog snel door te mailen naar mariekerauhe@hotmail.com.

Dopen in corona-tijd

Wij hebben als kerk een grote opdracht gekregen (zie Mattheüs 28:18-20). Deze opdracht houd ook in dat we mensen dopen. We hebben richtlijnen van het RIVM gekregen, daardoor is het niet mogelijk om te dopen zoals we dat gewend zijn. Hoe moet dit nu?

  1. We dopen individueel op afspraak. Dat betekent: buiten de diensten, vanuit Ichtus maximaal 2 mensen aanwezig, huisgenoten is geen probleem, daarbuiten erg beperkt.
  2. Binnen het gebouw is veel ruimte, we houden ons aan de minimaal 1,5m afstand regel.
  3. Als je huisgenoten hebt, dan zou het het mooiste zijn als je door hen gedoopt wordt. Het is dan wel belangrijk dat minimaal één van hen zelf gedoopt is door onderdompeling op zijn of haar getuigenis. Als je wel huisgenoten hebt maar die zijn niet gedoopt, dan kan één van de pastors van Ichtus dopen samen met jouw huisgenoot. De pastors hebben een contactberoep, ze beperken de contacten die ze hebben echter zo veel mogelijk. Als de dopeling geen huisgenoot heeft, wordt er een huisgenoot van de pastor bij gevraagd.
  4. We werken met beschermende middelen. We hebben mondkapjes en latex handschoenen zodat er geen fysiek lichamelijk contact is. Het water is voorzien van een chloortablet. Virussen overleven niet in choorwater.
  5. We beperken de contacttijd tot het moment van dopen. De dopeling gaat in het bad samen met de huisgenoot. Pas als alles klaar staat, stapt de doper er bij in en wordt er gedoopt. Als de dopeling weer staat, gaat de doper direct weer uit het water.

Op deze manier kunnen we op een verantwoorde manier dopen.

Kinderkerstfeest Kindertheater Je bent een Parel met kerstvoorstelling “Licht aan”

Hallo thuiskijkers!

Wat fijn dat jullie gaan kijken naar de kerstvoorstelling Licht aan! Voor ons als kindertheater en voor jullie als publiek is het wegvallen van voorstellingen heel jammer. Daarom zijn we extra blij dat de voorstelling die we hebben gemaakt, toch gezien kan worden. Deze opname was bedoeld als noodoplossing voor de live-voorstelling/livestream mochten de maatregelen aangescherpt worden. Dat blijkt nu niet overbodig te zijn. Voordat je gaat kijken, is het volgende handig om te weten:

-De kerstvoorstelling is geschikt voor het hele gezin. De doelgroep van onze voorstellingen zijn altijd kinderen van groep 1 t/m 8 en hun ouders/verzorgers/opa’s en oma’s. Maar betrek gerust alle anderen uit jullie huisgezin bij deze voorstelling.
-De voorstelling duurt zo’n 45 minuten. Zoek een prettige plek om dit te kijken en zorg dat iedereen lekker zit, zodat de spanningsboog optimaal blijft. -Zorg ook voor een ruimte om te kunnen bewegen, dit i.v.m. opdrachten die aan de kijkers thuis gegeven worden tijdens de voorstelling.
-Er zijn wat spullen voor de thuisopdrachten nodig:
  1)Zorg voor een apparaat om foto’s mee te maken (in de voorstelling gebruiken we een polaroidcamera, maar dat heeft natuurlijk niet iedereen in huis, een mobiele telefoon kan ook prima).
  2)Zorg ook voor wat verkleedkleren/doeken waarmee je tot Jozef, Maria, de engel, herders of wijzen of zelfs dieren in de stal kan transformeren.

Voor kerken is het leuk om alle thuiskijkers hun foto’s te laten delen met de rest van de gemeente. Dus check bij je kerk of er een opdracht aan de voorstelling vast zit. Tot slot:Voor ons is dit de laatste voorstelling.
Het kindertheater rendabel houden was altijd al best lastig en is in deze tijd helaas onmogelijk geworden. Door het ontbreken van de live-voorstellingen, gaat onze laatste voorstelling toch een beetje als een nachtkaarsje uit. Terwijl we juist hopen dat we met deze voorstelling het Licht verspreiden. Maar…voor ons als kindertheater kunnen jullie thuis een lichtje zijn! Hoe?:

Waar we heel blij van zouden worden, is dat we kunnen zien welke foto’s er tijdens het kijken van Licht aan! door jullie gemaakt zijn!
Wat je hiervoor kan doen:
-Je mag ons mailen met je foto’s: info@jebenteenparel.nl(dan worden je foto’s niet openbaar gedeeld).
-Je mag je foto’s op Instagram delen en JebenteenParel taggen.
-Je mag je foto’s op Facebook delen en Kindertheater Je bent een Parel taggen(voeg @Kindertheater Je bent een Parel toe aan je bericht).

We wensen jullie een goede tijd toe met het kijken van de voorstelling Licht aan!

Met feestelijke groeten,

Alinda Groenen
Marieke Sleurink
Kindertheater Je bent een Parel

De videolink voor deze voorstelling vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=g7BWTrUVrDU&feature=youtu.be

Hüseyin Baybasin

Simon van Groningen sprak op 13-12 tijdens de dienst over Hüseyin Baybasin, een gevangene aan wie je een kaartje zou kunnen sturen. Dit is de bijbehorende informatie:

Verbondenheid door gebed – door Metta

Lieve kerkfamilie,

Nou, eindelijk is het dan zover, Alle door mijzelf opgeworpen bezwaren om iets te schrijven aan de kant. Zouden ze wel op mijn verhaal zitten te wachten, overdrijf ik niet, is het wel positief genoeg? Maar ik denk dat het familienieuws een mooie mogelijkheid biedt waarin we elkaar kunnen vinden. Daarom wil ik jullie laten weten dat ik, en ik denk meer broeders en zusters met mij, de verbondenheid mis, mijn broeders en zusters mis. Op zondag komen op een plek waar je geaccepteerd wordt, waar hoop in de lucht hangt, waar je bemoedigd wordt, waar vriendelijkheid voelbaar is, waar je gewoon graag bent. Waar God is. Nou, dat mis ik dus.

Het lijkt makkelijk, je lekker niet hoeven haasten, niet hoeven te bedenken wat zal ik aandoen vandaag, gewoon op de bank met een bak koffie een dienst kijken. Maar langzaam sluipt dat gemis er toch in. Een preek waarin je je aangesproken voelt, het proeven van de sfeer om je heen, samen naast en met elkaar geraakt worden. Samen na te praten en te bidden. Met elkaar delen hoe moeilijk de tijd soms lijkt, en dan elkaar voor mogen houden hoe groot  God is die hier boven staat en alles in Zijn hand heeft, die wil dat we Hem vertrouwen juist nu! Er met elkaar over praten hoe je dat dan doet, ook als je het niet voelt.

Ik wil dit met jullie delen. Als ik het even niet voel, wil ik bemoedigd worden door een broeder of zuster die het wel heeft, en uit mag delen. Samen het lichaam van Christus zijn. De hand kan niet zonder de voet, ik geloof erin.

Laten we samen zoeken naar mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. Heb je een mooie bemoediging, een tekst of een gedicht, of gewoon je eigen gedachten, deel het alsjeblieft. Ik kijk er nu al naar uit en zal het lezen. Misschien heb je wel een ander goed idee hoe we met elkaar kunnen verbinden. Laat het horen alsjeblieft!

Denk je nu, het zou fijn zijn als iemand eens voor me bidt, ik heb last van eenzaamheid, hoe moet het verder….. weet dat er een mogelijkheid is op de site waarop je dit aan mag geven: www.ichtus-vbg.nl/gebed

Ik zie uit naar een mooie bemoediging van jullie. Doe eens gek en schrijf een stukje, gewoon, uit je hart. 

Om met een gouwe ouwe te eindigen: In Christus verbonden,

Metta Jansen-Beukers

Bericht van raad en pastorsteam – Coronamaatregelen

Onderstaande brief is verstuurd aan de gemeenteleden:

Gisteren heeft onze overheid verregaande maatregelen afgekondigd om het corona-virus tegen te gaan. Onder andere worden tot en met 31 maart bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast en wordt er aangeraden om zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben.
Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor ons als Ichtusfamilie.

Gisterenavond is raad en pastorsteam bijeen gekomen voor overleg. Via dit extra Familienieuws willen we jullie informeren over de maatregelen die we als gemeente nemen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.
1. Alle zondagse diensten worden afgelast. Ook de events/diensten die op zondagavond plaats zouden vinden.
2. Alle overige samenkomsten die zouden plaats vinden worden afgelast. Zoals kringavonden, jeugd- en jongerenavonden, Rondreis door de Bijbel, Celebrate Recovery, bidstonden, seniorennetwerk, dooponderricht etc.
3. De kinderwerkersmiddag (22 maart), gemeentevergadering (25 maart) en doopdienst (29 maart) worden tot nader bericht uitgesteld.
4. Of vergaderingen van (taakgroep)leiders doorgaan kan gezamenlijk met de desbetreffende leiders besloten worden.
5. Zoals de overheid vraagt, willen we vragen om het bezoek aan kwetsbare mensen zo veel mogelijk te beperken.
 
Hoe kunnen we met elkaar wèl het gemeenteleven handen en voeten geven? Wat kunnen we doen om met elkaar en met God verbonden te blijven in deze tijd? Wat wèl?
1. We vinden het belangrijk dat we met elkaar gezamenlijk verbonden blijven. Daarom is er achter de schermen met volle kracht geprobeerd om onze zondagse ochtenddiensten via livestream uit te zenden. Het ziet er naar uit dat dit vanaf a.s. zondag al wel gaat lukken. Giovanni spreekt, Jolande heeft zangleiding, Erik zal de mededelingen doen en de band zal spelen. De dienst zal dan beginnen om 10:00 uur en ongeveer een uur duren. Hierover ontvangen jullie morgen een aanvullende mail.
2. Dat betekent dat mensen die aan de ochtenddiensten meewerken en ingepland staan (band, techniek, beamer) verwacht worden om zo aan de livestreaming mee te werken.
3. Dagelijks worden er via WhatsApp ‘kruimeltjes’ verstuurd. Dit zijn overdenkingen van ca. 3 minuten die Henk Noordhuis inspreekt. Bij opgave zul je eenmaal per dag (’s avonds) een kruimeltje ontvangen die je dan of de volgende ochtend kunt afluisteren. Je geeft je dan op voor een verzendlijst en niet voor een appgroep. Er kan dus niet gereageerd worden en je ontvangt niets meer dan het dagelijkse kruimeltje. Opgeven kan door een appje te sturen naar 06-82419572 met de tekst ‘Graag kruimeltjes’.
4. We willen vragen om aan onze kwetsbare mensen te denken, in het bijzonder de ouderen en zieken. Nu er gevraagd wordt naar minder sociale contacten willen we vragen om hen te bemoedigen en te vragen hoe het met hen gaat via de telefoon of via andere communicatiemiddelen.
5. We zullen een boodschappendienst formeren. Als er oudere of kwetsbare mensen zijn die geen boodschappen meer kunnen doen in deze situatie kunnen ze bellen naar 06-82419572. Ook als je je wilt opgeven om boodschappen te doen en af te geven kun je dit nummer bellen.
6. We gaan kijken naar de mogelijkheden van meer streamingsmomenten door de week.
7. Landelijk worden er protocollen opgesteld die ons als kerk adviseren bij bijvoorbeeld overlijden, hoe om te gaan met corona-patiënten in de gemeente etc. Wij zullen hier kennis van nemen en voor onze gemeente ook een protocol opstellen voor deze zaken.
8. Er wordt een projectgroep geformeerd die zal gaan over ons gemeenteleven in deze bijzondere tijd en die dit gaat coördineren. Wil jij deel uit maken van deze projectgroep of zijn er dingen die je belangrijk vindt om te melden? Dat kan via het eerder genoemde nummer: 06-82419572.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die we op dit moment nemen. Als raad en pastorsteam willen we vooral ook mee geven dat we als kinderen van God niet leven vanuit angst, maar in de wetenschap dat onze hemelse Vader alles in Zijn hand heeft. Onze Heer zegt Zelf: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.”
Bid voor de wereld en bid voor Nederland. Dat deze crisis mensen bij God zal brengen. Onze enige hoop en zekerheid in ons leven!

Harold Velten, namens raad en pastorteam Ichtus

Leiderschap en het samen maken van mooie plannen

We zijn als gemeente de laatste jaren best gegroeid. Net als bij kinderen: als er gegroeid wordt, moeten er nieuwe kleren worden gekocht. Zo is het ook met het leiderschap van de gemeente. Het leiderschap is meegegroeid en zo is in 2017 de structuur van taakveldleiders en taakgroepleiders opgezet en ingevoerd. We zijn weer verder gegroeid en we merken dat we weer tegen een grens aan lopen. Het gaat weer knellen. De verschillende taakgroepen dreigen van elkaar los te raken en als eilandjes te gaan functioneren. Dit gaat ten koste van de eenheid binnen de gemeente. Dit is een logische ontwikkeling, het hoort bij deze grootte van de gemeente en het vraagt van ons om de volgende stap te zetten. Daarom gaan we verder bouwen waar we gebleven waren en gaan we per taakveld samen met alle leiders heel gestructureerd plannen maken.

We hebben een prachtige visie, een duidelijke richting, weergegeven in de visie 2022. Dat is de richting die we op gaan. Om die kant op te blijven bewegen, moeten we samen ook goede plannen maken die elkaar versterken. De eilandjes zullen hierdoor stevig aan elkaar verbonden blijven en het is dan voor iedereen duidelijk wat er het komende jaar gaat gebeuren en waarom.

We zijn nu al onderweg. Wat we het volgende jaar gaan doen is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde, daarom is het goed om dit samen te doen.

Dit is best een grote klus. Ik doe het niet alleen. Rianca Evers leidt tijdens de bijeenkomsten het proces en Harold Velten is degene die de visie van de gemeente neerzet. We hebben vóór de zomer twee bijeenkomsten en op 5 september hebben we een leidersdag. Dan gaan we alle plannen samenvoegen.

Mocht je hier vragen over hebben, aarzel dan niet om contact met me op te nemen:

Henk Noordhuis. hnoordhuis@ichtus-vbg.nl

26 januari 2020 – 9:00u – Themadienst – Kerk en school

Deze week is het de week van Kerk en School op de christelijke basisscholen in Wierden. Het thema van deze week is: ‘Schitterend!’. Iets kan schitterend mooi zijn, God kan ons laten zien hoe wij kunnen schitteren, God wil in ons leven schitterend zijn en mensen in de Bijbel laten zien hoe schitterend God voor hen is. Maar ook wij kunnen voor anderen een lichtpuntje zijn. Hij is het Licht der wereld en dat wordt in de themaweek van verschillende kanten belicht. 
 
Aankomende zondag staat de dienst van 9:00 uur ook in het teken van deze themaweek. Giovanni zal in deze dienst, speciaal voor kinderen, voorgaan. Er is tijdens deze dienst dus ook geen Promiseland. De kinderen van basisschool Het Laar in Wierden zijn gekoppeld aan onze kerk en zullen deze dienst ook bezoeken. Het wordt een speciale kinderdienst, dus…  iedereen is welkom! Het belooft een verrassende dienst te worden met o.a. een bezoekje van professor W.Tikveel. Nodig vooral je vrienden, vriendinnen, buurkinderen en anderen uit.
 
In deze dienst zal er ook een collecte gehouden worden voor een speciaal collectedoel, namelijk José op Missie: José Weijers woont sinds januari 2019 in Port Elizabeth en werkt in township Missionvale. Missionvale is een township, waar ruim 25.000 mensen wonen, aan de rand van de stad Port Elizabeth. De mensen leven in armoede en vaak in zelfgebouwde onderkomens waar de basisvoorzieningen ontbreken. In deze wijk staat het project Missionvale Care Centre om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basis levensbehoeften als voedsel, zorg en educatie. Het is een Christelijk project en is jaren terug begonnen om liefde en hulp te geven aan deze naasten vanuit Gods liefde voor alle mensen. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.kimon.nl .