Pastoraat of gemeentezorg is een zaak van de hele gemeente. Daarom zijn huiskringen ook zo belangrijk. 

Een huiskring is belangrijk omdat je daarmee in direct contact staat met een kleine groep mensen die de intentie hebben om er voor elkaar te zijn. Dat betekent niet dat elk kringgenoot direct een vriend is, maar op de kring kun je wel de opdracht van de Here Jezus vorm geven: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief”. 

Op een kring wordt de bijbel geopend en je bidt voor elkaar. Hierdoor laat je de ander en God toe in je leven. Het grote gebod is: God liefhebben boven alles en de ander als jezelf. Dat kan in de kring optimaal vorm krijgen.

Het is niet de bedoeling dat een huiskring een therapeutische sessie wordt. Als de kringleider merkt dat de balans verdwijnt uit de kring doordat alle aandacht naar één kringlid gaat of doordat de problemen die gedeeld worden te zwaar op de kring drukken, wordt (in overleg met de betreffende persoon) contact opgenomen met het pastorale zorgteam. Dan kan één op één gekeken worden wat er verder nodig is.

Wij zien in de bijbel dat de Here Jezus nooit iemand wegstuurde die om hulp vroeg. Het zinnetje “en Hij genas hen allen…” lezen we een aantal malen in de bijbel. De Here Jezus deed dan een wonder en de zieken waren genezen.

Wij lezen in de bijbel dat de gemeente het lichaam van de Here Jezus hier op aarde is. Wij kunnen geen wonderen doen, dat kan God alleen en soms doet Hij het door ons heen. Wij willen gaag met iedereen zoeken naar Gods weg in moeilijke omstandigheden. 

Heb je een pastorale vraag, stel die dan gerust met het onderstaande formulier. Deze vraag komt als mail terecht bij het pastorale team.