Ik wil christen worden, hoe doe ik dat?

Door God de eerste plek te geven in je leven en de Here Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Dat kun je doen door dat tegen Hem te zeggen, door te bidden. Bidden is praten met God. Je kunt gewoon tegen Hem praten. Veel mensen vouwen daarbij hun handen en doen hun ogen dicht. Dat is goed maar als je dat niet doet, hoort God je ook wel. Ook als je heel zachtjes praat.
Je hoeft ook geen speciale plek op te zoeken. Waar je nu bent kun je bidden.
Als je niet weet wat je moet bidden, lees het volgende dan maar aan God voor:

God, Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, dat ik uit mijzelf steeds weer verkeerde keuzes maak waar U niet blij mee bent. Ik heb vergeving nodig en erken dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen weer levend geworden is. Here Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag U om binnen te komen en mijn Heer te zijn in alle dingen. Dank U dat U voor mijn zonden hebt betaald door te sterven voor mij. Wilt U mij leiden vanaf dit moment, al de verdere dagen van mijn leven? Dank U Jezus. Dank U Vader, dat ik nu mag weten een kind van U te zijn, en dat ik het eeuwig leven van U heb ontvangen.
Amen.

Als je dit gebed gebeden hebt, adviseren we je om onderstaand formulier in te vullen om dit te vertellen. Dit bericht komt terecht bij de voorganger en bij iemand van de oudstenraad. Zij zorgen er dan voor dat er iemand contact met je opneemt. Als je een vrouw bent, komt er geen man alleen bij je. Als je een man bent, komt er geen vrouw alleen bij je.