Promisland voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool

Voor de kinderen in groep 1 t/m 8 van de basisschool is er een afwisselend en speciaal programma tijdens de ochtenddiensten. Alle kinderen die naar Promiseland gaan, maken met hun ouder(s) of verzorger(s) het eerste deel van de dienst mee. Zodra de zangleider het aangeeft of de “Promiseland tune” gezongen wordt, mogen de kinderen naar hun eigen ruimten gaan. Zijn de kinderen bekend met de locatie? Dan vragen we ouders om gewoon in de kerkzaal te blijven. Komt uw kind voor het eerst? Dan mag je je kind tot aan de deur van de Promiseland-ruimte brengen. Je kind is bij onze leiding in goede handen en we zullen er alles aan doen om je kind op zijn of haar gemak te stellen en lekker mee te laten doen in de groep. 

Locaties Promiseland

  • Groep 1, 2 en 3: Kelder, Kidsbase: trap af naar beneden, linksaf de gang in, aan de rechterkant vind je de Kidsbase.
  • Groep 4, 5 en 6: Begane grond, Bovenzaal: schuin tegenover de keuken.
  • Groep 7 en 8: Kelder, Reload: trap af naar beneden, rechtsaf, de zaal (met dubbele deuren) vindt je vervolgens aan de rechterkant.

Een goede relatie met kinderen opbouwen

Binnen het programma werken we zoveel mogelijk met vaste kleine groepen zodat de kinderen een goede relatie met andere kinderen en hun leiding kunnen opbouwen. Omdat we met een doorlopende leerlijn werken en ICHTUS graag ondersteuning wil bieden aan de geloofsopvoeding voor de kinderen is het belangrijk dat je kind op regelmatige basis deelneemt aan het programma. Alleen dan zal er een goede vertrouwensbasis ontstaan en heeft je kind ten volle profijt van de programma’s.

Binnen Promiseland werken we met een systeem van een kleine en een grote groep. Binnen de kleine groep bouwt je kind aan een vertrouwensband en is er veel persoonlijke aandacht. Binnen de grote groep vinden de verhaalvertellingen e.d. plaats. De verwerking van het Bijbelverhaal gebeurt weer in de kleine groep. 

Aandachtspunten!

We willen ouders ook vragen om bijzonderheden aan ons door te geven. Zijn er dingen waar we van op de hoogte moeten zijn (denk aan bijvoorbeeld allergieën of aandachtspunten qua gedrag/benadering) geef dat dan alstublieft door persoonlijk of via onderstaand formulier aan de leiding van het kinderwerk.

Meedoen

Omdat we veel aandacht willen geven aan de kinderen en er voor willen zorgen dat er elke zondagdienst een programma kan worden aangeboden, is het van belang dat er voldoende medewerkers zijn. Daarom geldt ook bij Promiseland de regel voor leden en vrienden: Neemt je kind deel aan het programma? Dan zouden we het zeer op prijs stellen dat minimaal één van de ouders meewerkt binnen het Kinderwerk van ICHTUS. Alleen wanneer we samen de schouders er onder zetten en samen de verantwoording voor onze kinderen nemen kunnen we hen de aandacht geven die ze verdienen.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de kinderwerkers door het onderstaande contactformulier in te vullen.