LeerHuis

Een belangrijk onderdeel binnen het Onderwijsprogramma van Ichtus is het LeerHuis. Vanaf 2022 wordt aan het Leerhuis weer een nieuwe impuls gegeven, Leerhuis 2.0. Het Leerhuis vindt plaats op een aantal woensdagavonden in de Taborkerk. Deze wisselen af met de Huiskringen om de 14 dagen. Globaal is er per avond een aanbod van 2 verschillende workshops/sessies op het gebied van Bijbelonderwijs, themastudie en vaardigheden. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s vanuit de visie van Ichtus. Naast de woensdagavonden zijn er af en toe speciale thema-avonden op de zondag. In beginsel zijn de avonden bedoeld voor Leden en Vrienden van Ichtus, en vaste bezoekers. Wil je een introducé meenemen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.

Hoe ziet Leerhuis 2.0 eruit?

Per avond zijn er parallel lopende sessies. We starten om 20.00 uur; om 20.45 is er pauze. We ronden om uiterlijk 21.45 uur af.

Veelal het deel voor de pauze is meer een lezing, en na de pauze is er meer ruimte voor de discussie en interactie ontstaan, overigens kan dit per spreker nog wisselen.

Vooralsnog zijn er geen kosten aan verbonden; we willen wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus aanmelden is gewenst. Vul daarom van te voren wel het aanmeldformulier in. 

COVID?

Uiteraard vragen we je nog steeds rekening te houden met elkaar, en verstandig om te gaan met je persoonlijke situatie op dat moment.

Je bent van harte welkom!!

Thema’s voorjaar 2022:

Leerhuisavonden
18 mei en 1 juni 2022

18 mei: “Profetie” door Oscar Lohuis

Wat is profetie eigenlijk?
Dit wordt ook wel een gave van de Geest genoemd. In de Bijbel heeft
profetie twee betekenissen: voorspellen en doorgeven.
Wat staat er dan over profetie in de Bijbel, hoe zien we dat terug en wat
kunnen we er vandaag de dag zelf mee.

18 mei en 1 juni: “Ken je je gaven?” Door Albrecht Klaas en Felonie Valk

Avond 1:
Wat leuk dat je interesse hebt om je geestesgaven te ontdekken. Dit onderdeel van het leerhuis
heeft alles te maken met het verzetten van je eigen tentpinnen en dus je persoonlijke groei. Maar welke kant groei je op? De gave die je hebt gekregen vanuit genade is een fantastisch instrument
om mee te werken in het koninkrijk van God.
Op de eerste avond gaan we vanuit de Bijbel opzoek naar wat God zegt over deze gaven en hoe
ze bedoeld zijn om mee te werken. We laten je zien dat talenten en gaven niet perse hetzelfde
hoeven te zijn.
Aan het eind van de avond leggen we je uit hoe je zelf aan de slag kunt om je gaven te ontdekken met behulp van het boek ‘De gaventest’ (Christian Schwarz)

Avond 2:
Je gaven zijn bekend en nu wil je er mee aan het werk. Hoe doe je dat?
We vertellen je hoe de gemeente een geweldige plek is om te oefenen en uit te proberen.
Het doel van de 2de avond is dat we je in beweging willen krijgen en dat mag ervaren hoe het is
om met je gaven te werken.
Kom jij ook? 

1 juni: “Gebedsgenezing” door Erik Berkhof

God kan zieken genezen… Maar daartegenover staat: ook ieder mens
komt een keer te overlijden. Wat is de Bijbelse context van
gebedsgenezing. Hoe moeten we hiermee omgaan en hoe plaatsen we
deze “gave” en “het resultaat” in het juiste perspectief.


    Voor welke datum wil je je opgeven?