LeerHuis

Een belangrijk onderdeel binnen het Onderwijsprogramma van Ichtus is het LeerHuis. Vanaf 2022 wordt aan het Leerhuis weer een nieuwe impuls gegeven, Leerhuis 2.0. Het Leerhuis vindt plaats op een aantal woensdagavonden in de Taborkerk. Deze wisselen af met de Huiskringen om de 14 dagen. Globaal is er per avond een aanbod van 3 verschillende workshops/sessies op het gebied van Bijbelonderwijs, themastudie en vaardigheden. Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s vanuit de visie van Ichtus. Naast de woensdagavonden zijn er af en toe speciale thema-avonden op de zondag. In beginsel zijn de avonden bedoeld voor Leden en Vrienden van Ichtus, en vaste bezoekers. Wil je een introduce meenemen, is dat uiteraard geen enkel probleem.

Hoe ziet Leerhuis 2.0 eruit?

Per avond zijn er twee rondes. Ronde 1 start 20.00 uur, ronde 2 start 21.00 uur. Met uitzondering van geloofsopvoeding is de inhoud bij beide rondes identiek.

De rondes duren 45 minuten. Per avond kun je kiezen uit 1 of 2 thema’s. De sprekers geven een soort TED-talk, waar vervolgens een interactief deel op volgt.

Vooralsnog zijn er geen kosten aan verbonden, we willen wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus aanmelden is gewenst. Vul daarom van te voren wel het aanmeldformulier in.

COVID?

We gaan er vanuit dat we op 9 en 23 maart weer met kleine groepen bij elkaar kunnen komen op de avond en in Tabor. Als de animo dermate groot is kijken we evt naar alternatieve locaties dan wel data in Wierden, ook daarom is aanmelden heel handig, dan kunnen we je op de hoogte houden.

Uiteraard vragen we je nog steeds rekening te houden met elkaar, en verstandig om te gaan met je persoonlijke situatie op dat moment.

Je bent van harte welkom!!

 

Thema’s voorjaar 2022

Binnen Ichtus zijn we in januari en februari 2022 samen bezig met de focus op “Kind van God”. Vanaf maart gaan we binnen het Leerhuis terugkijken en toerusten op een aantal onderwerpen die aansluiten bij dit onderwerp.

16-23 januari week van bidden en vasten.

Woensdag 9 maart “Onderweg als kind van God”: keus uit de volgende thema’s:

  • Bijbelvast onderweg met God. – Erik Berkhof
  • Vertrouwen en gehoorzaamheid. – Gerwin en/of Petra Petersen
  • Wat is je geestelijke erfenis? – Hans Witmer (Baptistengemeente De Ark, Goor)

Woensdag 23 maart “Generaties”: keus uit de volgende thema’s:

  • Geloofsopvoeding (van baby tot kleuter). – Aisha Meel, De Wonderwolk nl
  • Kinder- en jeugd pastoraat. – Henk Noordhuis, ronde 1
  • Pastorale zorg in de gemeente – Henk Noordhuis, ronde 2
  • Geloofsontwikkeling bij tieners en jongeren – Martin Tensen

Zondag 10 april:

  • Thema-avond over de Joodse Feestdagen i.s.m. Werkgroep Israel.

 

Zodra de invulling van volgende data definitief is volgt dit ook op deze website.

 


    Voor welke datum wil je je opgeven?