LeerHuis

Een belangrijk onderdeel binnen het Onderwijsprogramma van Ichtus is het LeerHuis. In beginsel twee keer per jaar komt een nieuw programma uit waarin een divers aanbod te vinden is.
De Leerhuisavond vindt plaats op de woensdagavond in de Taborkerk. Deze wisselt af met de Huiskringen om de 14 dagen. Het LeerHuis omvat ongeveer 7 cursusavonden per half jaar. Per avond is er een aanbod van 3 verschillende cursussen op het gebied van Bijbelonderwijs, themastudie en vaardigheden.

In het seizoen 2019-2020 gaat het iets anders. Er vindt bezinning plaats over de opzet, vormgeving en inhoud van de LeerHuisavonden. Doel is om die beter te laten aansluiten bij de behoefte en de mogelijkheden van leden en vrienden van ICHTUS. Het aanbod voor dit seizoen is een serie van 12 avonden: een rondreis door de Bijbel(boeken), verzorgd door Harold Velten, op basis van een cursus van het Evangelisch College. De woensdagavonden staan op de kalender.