Financiële hulp: diaconie

Binnen Ichtus helpen wij gemeenteleden (cq. vrienden) van de gemeente – en incidenteel overige mensen – die in financiële nood zijn wat betreft hun eerste levensbehoeften: voedsel, kleding, medicijnen en onderdak. Hierbij kan het gaan om het schenken van een boodschappenpakket, kledingpakket o.i.d. of een geldbedrag waarmee dit zelf gekocht kan worden. We helpen vanuit de diaconie als de hulpvrager zich financieel niet kan redden. We bieden hulp aan om weer overzicht te krijgen in de eigen financiële situatie en ondersteunen bij acute (geld)nood. Ook kijken we daarbij wat er vanuit gemeentelijke regelingen aan steun geboden kan worden. Ondersteuning is in de basis altijd een gift tenzij de hulpvrager uitdrukkelijk het als een lening wil aannemen.

Ook zorgen wij vanuit de diaconie jaarlijks voor kerstpakketten voor gemeenteleden die in een financieel kwetsbare positie zitten.

Mocht je contact met ons willen opnemen, vul dan onderstaande formulier in: