Wat is dopen?

Dopen betekent letterlijk onderdompelen in een vloeistof. Als bij ons iemand gedoopt wordt, gaat die persoon ook helemaal kopje onder.
De Here Jezus zegt in het Bijbelboek Mattheüs (hoofdstuk 28:19) dat het onze opdracht is om alle volken tot zijn leerlingen te maken o.a. door hen te dopen.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Dopen is dus de eerste stap, daarna volgt het onderwijzen.
In het Bijbelboek Romeinen (hoofdstuk 6) lezen we dat het dopen een bewuste keuze is waarmee we ons oude leven afleggen (sterven) en met de Here Jezus weer opstaan in een nieuw leven.
Wij dompelen iemand dus onder als die een bewuste keuze heeft gemaakt om Jezus te volgen. Daarmee legt die zijn of haar leven af en staat met de Here Jezus op in een nieuw leven.

Word je lid van Ichtus als je je laat dopen?

Nee, als jij je wilt laten dopen is dat de eerste stap in gehoorzaamheid aan God. Dat lezen we ook in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2:37-38
Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’ Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.
Wellicht is de volgende stap het lid worden van de gemeente. Om dit te ontdekken hebben we de kennismakingskring.

Hoe kan ik meer leren over de doop?

Er wordt als voorbereiding op elke doopdienst een avond gehouden waarin alles wordt uitgelegd en waar je vragen kunt stellen. Iedereen is daar welkom, ook mensen die zich (nog) niet willen laten dopen. Deze avond wordt aangekondigd in de kerkdiensten en op de website. [dooponderwijs-datum]

Ik wil me graag laten dopen, hoe doe ik dat?

Geef je op door onderstaand formulier in te vullen. We nemen dan snel contact met je op om je te leren kennen en om je even uit te leggen wat je kunt verwachten. Je wordt dan uitgenodigd voor de eerstvolgende doopdienst. De eerstvolgende doopdienst is op 17 januari 2021 @ 10:00 en 11:15
Tijdens de dienst krijg je de gelegenheid om kort (maximaal 5 minuten) te vertellen waarom je graag gedoopt wilt worden. Als je dit niet durft, hoeft het niet.