Wat is dopen?

Dopen betekent letterlijk onderdompelen in een vloeistof. Als bij ons iemand gedoopt wordt, gaat die persoon ook helemaal kopje onder.
De Here Jezus zegt in het Bijbelboek Mattheüs (hoofdstuk 28:19) dat het onze opdracht is om alle volken tot zijn leerlingen te maken o.a. door hen te dopen.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
Dopen is dus de eerste stap, daarna volgt het onderwijzen.
In het Bijbelboek Romeinen (hoofdstuk 6) lezen we dat het dopen een bewuste keuze is waarmee we ons oude leven afleggen (sterven) en met de Here Jezus weer opstaan in een nieuw leven.
Wij dompelen iemand dus onder als die een bewuste keuze heeft gemaakt om Jezus te volgen. Daarmee legt die zijn of haar leven af en staat met de Here Jezus op in een nieuw leven.

Maar ik ben al gedoopt

Ben je al ondergedompeld?
Als jij als baby’tje bent gedoopt, realiseer je dan het volgende: De kinderdoop is in de plaats van de besnijdenis gekomen (zie doopsformulier). De Here Jezus was als kind besneden. Hij is na 40 dagen opgedragen, op 12 jarige leeftijd heeft Hij beleden dat God zijn Vader is en toen Hij dertig jaar oud was, wilde Johannes Hem niet dopen. Toen zei de Here Jezus: “Toch wil ik dat je me doopt, want we moeten precies doen wat God van ons vraagt.” Daarna doopte Johannes Hem wel.
Jij kunt dus gewoon worden ondergedompeld nadat je als kind gedoopt bent.

Wat gebeurt er met je als je gedoopt wordt?

In het bijbelboek Romeinen (6:4) staat dat je met je door de doop in de dood van de Here Jezus begraven wordt en met Hem opstaat in een nieuw leven. Het is een nieuw begin dus, een nieuw leven, vergelijkbaar met opnieuw geboren worden.

Krijg je een makkelijk leven als je je laat dopen?

In de regel niet. We feliciteren de dopelingen vaak met “gefeliciteerd met deze stap, welkom in de strijd”. Je bent onderdeel geworden van het leger van Jezus, je bent hemelburger op aarde geworden, een vreemdeling dus. Het wordt niet makkelijker maar je komt op de plek waarvoor je gemaakt hebt en daar wil je zijn. We horen eigenlijk nooit dat mensen die zelf gekozen hebben voor de doop daar spijt van hebben. Dit is de beste keuze die je kunt maken.

Kan ik zonder de doop wel in de hemel komen?

Ja, door geloof kom je in de hemel. Daar is de bijbel duidelijk over. De doop helpt je hier op aarde om Gods werk te doen. Je zou kunnen zeggen: Door de doop kom je de aarde door, door geloof kom je in de hemel.

Word je lid van Ichtus als je je laat dopen?

Nee, als jij je wilt laten dopen is dat de eerste stap in gehoorzaamheid aan God. Dat lezen we ook in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2:37-38
Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’ Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen.
Wellicht is de volgende stap het lid worden van de gemeente. Om dit te ontdekken hebben we de kennismakingskring.

Hoe kan ik meer leren over de doop?

Er wordt als voorbereiding op elke doopdienst een avond gehouden waarin alles wordt uitgelegd en waar je vragen kunt stellen. Iedereen is daar welkom, ook mensen die zich (nog) niet willen laten dopen. De eerstvolgende doop informatieavond is nog niet gepland..

Ik wil meer informatie / ik wil me graag laten dopen. Hoe nu verder?

Geef je op door onderstaand formulier in te vullen. We nemen dan snel contact met je op om je te leren kennen en om je even uit te leggen wat je kunt verwachten. Je wordt dan uitgenodigd voor de eerstvolgende doopinformatieavond / eerstvolgende doopdienst. De eerstvolgende doopdienst is nog niet gepland..