Wat is opdragen?

Wij dragen kinderen op. Dat betekent dat we de ouders uitnodigen om met het kindje op het podium te komen. We bidden samen voor het kind en we spreken Gods zegen uit. Daarna zingen we als gemeente samen een zegenlied.

Waarom doen we dat zo?
We lezen in de bijbel in Marcus 10:13-16 dat ouders hun kinderen bij de Here Jezus brachten.

De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat Hij hun de handen op zou leggen. Maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd Hij boos. Hij zei tegen hen: “Laat de kinderen bij Mij komen. Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed! Ik zeg jullie: als je het Koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnengaan.” En Hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op en zegende hen.

Wij geloven dat wij de kinderen mogen zegenen in de naam van de Here Jezus. Zegenen betekent dat wij het goede van God over hen uitspreken. De bijbel leert ons dat als wij dat doen, God daar kracht aan verleent. We vertrouwen de kinderen als het ware aan Gods goedheid toe.

Opdragen heeft een aantal elementen in zich:

  • Het kind wordt bij God gebracht. (De Here Jezus zei immers Laat de kinderen bij Mij komen?)
  • Het kind wordt voorgesteld aan de gemeente.
  • Het kind wordt gezegend in de naam van Jezus. 
  • Er wordt voor de ouders gebeden, voor de opvoeding en voor het gezin.
  • De gemeente gaat achter de ouders staan in de opvoeding van hun kind.

De opdraagdiensten zijn de 3e zondag van de oneven maanden, mits er kandidaten zijn.

Het aanmelden voor het opdragen kan door onderstaand formulier in te vullen.

    Velden met een (*) moeten worden ingevuld