De gemeente wordt geleid door de oudstenraad. Deze raad is er voor de geestelijke leiding van de gemeente. 


Ichtus is momenteel in een interimperiode, op zoek naar nieuwe oudsten. Volgens de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in het huishoudelijk reglement, is de regiocoördinator van het ABC (ons kerkgenootschap) bezig met het zoeken naar nieuwe oudsten. 

Vanuit het ABC is Gerard van der Schee aangewezen om Ichtus hierbij te ondersteunen. Hij stelt zich hier aan u voor (klik op de foto)

De continuïteit van de gemeente wordt gewaarborgd doordat de dagelijkse leiding van de gemeente wordt gedaan door de pastors en de taakveldleiders. Zij leggen verantwoording af aan Gerard van der Schee.

Naast de raad van oudsten is er het pastorsteam. Het pastorsteam werkt met gedelegeerd gezag vanuit de oudstenraad. Dit team is er voor de praktische leiding van de gemeente. Dit team bestaat uit*:

  • Henk Noordhuis – Zorg en Support
  • Giovanni Veldhuis – Jeugd en kinderen

Sommige taakvelden worden in dit pastorsteam (nog) niet vertegenwoordigd. Dat gebeurt wel in het PTT (Pastors Team en Taakveldleiders). Die bestaat naast het pastorsteam nog uit*:

  • Gerwin Petersen – Missie
  • Jan Seppenwoolde – Facilitair
  • Vakant – Onderwijs en training 
  • Vakant – Aanbidding en vieringen

De taakveldleiders sturen taakgroepleiders aan.

*Echtparen worden gezien als een eenheid.

Vragen of opmerkingen aan de oudsten of het pastorsteam kun je met het onderstaand formulier doorgeven.