Bij Ichtus-VBG is een fonds aanwezig voor jongeren in onze gemeente die kosten maken voor persoonlijke geloofsontwikkeling. Dit fonds is gevormd van het legaat wat ontvangen is bij het overlijden van Annemiek Landeweerd.

Dit fonds is bedoeld voor geloofsontwikkeling in de ruimste zins des woords voor jongeren tot en met de leeftijd van 25 jaar. De maximumbijdrage is € 1.000 per persoon.

Wil je gebruik maken van het fonds dat kun je hieronder een aanvraag indienen bij de penningmeester.

Als je giften wil doen aan dit Fonds kun je deze overmaken op de bankrekening van Ichtus-VBG onder vermelding van het Annemiek Landeweerdfonds.

Voor meer informatie verwijzen we je naar het reglement (zie onder het contactformulier)