Ichtus VBG

Ontmoetingen met Jezus

Pagina delen

In deze diensten willen we ons richten op een ontmoeting met Jezus. Na enkele liederen met elkaar gezongen te hebben, zal er in een korte preek ingegaan worden op iemand in de Bijbel die een ontmoeting met Jezus had.

Na de prediking zullen we ons zelf focussen op een ontmoeting met Jezus. Uitgebreid zullen we de tijd nemen om Jezus te aanbidden. Het is mogelijk om in deze tijd van aanbidding het avondmaal te vieren, te knielen bij het kruis of voor je te laten bidden door leden van ons gebedsteam. Op je eigen manier mag je je richten op God en Hem aanbidden.

Deze diensten worden gehouden op de zondagavonden:

  • 15 februari: Jezus ontmoet Bartimeüs
  • 22 maart: Jezus ontmoet een bezetene uit Gadara
  • 17 mei: Jezus ontmoet Lazarus
  • 21 juni: Jezus ontmoet een bloedvloeiende vrouw
  • 20 septepmber: Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw
  • 18 oktober: Jezus ontmoet een Kanaänitische vrouw
  • 15 november: Jezus ontmoet een overspelige vrouw

 

19.00 uur, Ichtus VBG, Jacobsonstraat 8a Wierden.