Opwekking 771 – Eén doel

 

Couplet

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U

En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U

Wat geweldig dat U hier bent! Heer,  ons loflied is Uw troon

Heel ons wezen is alleen op U gericht

Voor de troon van Uw genade, mogen wij als kind’ren zijn

Daarom vieren wij het leven in uw licht!

 

Refrein

Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw

Onze dank en onze liefde zijn voor U

en er is geen and’re reden waarom wij hier samen zijn

Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

 

Couplet

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U

En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U

Wat geweldig dat U hier bent! Heer,  ons loflied is Uw troon

Heel ons wezen is alleen op U gericht

Voor de troon van Uw genade, mogen wij als kind’ren zijn

Daarom vieren wij het leven in uw licht!

 

Refrein 2x

Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw

Onze dank en onze liefde zijn voor U

en er is geen and’re reden waarom wij hier samen zijn

Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

 

Bridge 4x

O, o, o, o, o, o, o, o, o , 0h!

O, o, o, o, o, o, o, o, o , 0h!

 

Refrein 2x

Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw

Onze dank en onze liefde zijn voor U

en er is geen and’re reden waarom wij hier samen zijn

Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

 

Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

 

Bridge 2x

O, o, o, o, o, o, o, o, o , 0h!

O, o, o, o, o, o, o, o, o , 0h!

 

Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U

 

Couplet

Ik wil juichen voor U mijn Heer met blijdschap in mijn hart

ik wil jubelen voor U Heer mijn hart is vol ontzag

ik erken u Heer bent God en ik behoor U toe

mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel

 

Refrein

en ik ga door de poorten met een loflied

want ik wil U ontmoeten deze dag

en ik zing U alle lof toe, ‘k hef mijn handen naar U op

ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid.

 

Couplet

Ik wil juichen voor U mijn Heer met blijdschap in mijn hart

ik wil jubelen voor U Heer mijn hart is vol ontzag

ik erken u Heer bent God en ik behoor U toe

mijn aanbidding is slechts voor U wat ik ook denk of voel

 

Refrein

en ik ga door de poorten met een loflied

want ik wil U ontmoeten deze dag

en ik zing U alle lof toe, ‘k hef mijn handen naar U op

ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid.

 

Bridge

want de Heer is goed

zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, amen!!

ja de Heer is goed

zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid, amen!!

 

en ik ga door de poorten met een loflied

want ik wil U ontmoeten deze dag

 

Refrein

en ik ga door de poorten met een loflied

want ik wil U ontmoeten deze dag

en ik zing U alle lof toe

hef mijn handen naar U op

ik prijs Uw naam

ik prijs Uw naam

ik prijs Uw naam

God van de eeuwigheid.

God van de eeuwigheid.

God van de eeuwigheid.

 

 

Kinderopwekking 108 – Spring in de lucht

 

Refrein 2x

Spring in de lucht zo hoog als je kunt

en dans van plezier wat je dansen kunt.

Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij,

want God is zo goed voor jou en voor mij.

 

Couplet 1:

Hij is al zoveel jaren

een trouwe hulp geweest.

Kom, laten wij Hem prijzen

en danken op dit feest.

 

Refrein

Spring in de lucht zo hoog als je kunt

en dans van plezier wat je dansen kunt.

Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij,

want God is zo goed voor jou en voor mij.

 

Couplet 2

Hij was al zoveel keren

een Redder uit de nood.

We willen Hem vereren

en zingen: ‘U bent groot!’

 

Refrein

Spring in de lucht zo hoog als je kunt

en dans van plezier wat je dansen kunt.

Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij,

want God is zo goed voor jou en voor mij.

 

Couplet 3

Hij is al zolang bij ons,

Hij is het die ons ziet.

Hij zal steeds voor ons zorgen,

nee, Hij verlaat ons niet.

 

Refrein

Spring in de lucht zo hoog als je kunt

en dans van plezier wat je dansen kunt.

Vandaag is het feest, wees vrolijk en blij,

want God is zo goed voor jou en voor mij.

 

 

Opwekking 684 U bent adembenemend

 

Verse 1

Uw majesteit is onaantastbaar, niemand is aan U gelijk

Onvolprezen, zonder weerga, koning van het hemelrijk

Oorverdovend als de donder, helder als een bliksemschicht

Oogverblindend is de luister, van Uw heilig aangezicht

 

Pre-chorus:

Toch bent U niet onbereikbaar

door Uw Geest woont U in mij

U bent alomtegenwoordig

overal altijd nabij!

 

Refrein

U bent adembenemend, eindeloos mooi

overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon

Niets is vergelijkbaar met Uw majesteit en pracht

 

Couplet 2

Uw werken zijn verbazingwekkend,, schoonheid die de schepping vult.

onuitsprekelijk is de grootsheid, waarmee U zich heeft omhuld.

Ondoorgrond´lijk zijn uw wegen, onvoorstelbaar is Uw macht.

Uw gedachten zijn ongrijpbaar, ontzagwekkend is Uw kracht.

 

Pre-chorus:

Toch bent U niet onbereikbaar

door Uw Geest woont U in mij

U bent alomtegenwoordig

overal altijd nabij!

 

Refrein

U bent adembenemend, eindeloos mooi

overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon

Niets is vergelijkbaar met Uw majesteit en pracht

 

Couplet 3

Uw wijsheid is onovertroffen, en Uw woord zal nooit vergaan.

Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft Uw trouw bestaan.

Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend.

Here U bent onbeschrijflijk, want U bent wie U bent.

 

Refrein 2x

U bent adembenemend, eindeloos mooi

overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon

Niets is vergelijkbaar met Uw majesteit en pracht

 

 

 

Alle glorie – Reyer

 

Verse 1

Er is maar een God die zijn troon verliet

Die uit liefde voor zijn schepping stierf

Hij is de eerste en de laatste

 

Verse 2

Er is maar een mens die zonder zonde was

Die door te sterven ons het leven gaf

Hij is de eerste en de laatste

 

Pre-chorus

Hij heeft de sleutels van de dood

Van de vijand afgenomen

En Hij leeft voor eeuwig

 

Refrein 1

Wie heeft de overwinning behaald?

Wie heeft voor onze vrijheid betaald?

Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!

 

Verse 3

Er is maar een naam die eeuwig redding biedt

Die wij voor altijd verhogen in ons lied

De naam van Jezus, niemand anders

 

Pre-chorus:

Hij heeft de sleutels van de dood

Van de vijand afgenomen

En Hij leeft voor eeuwig

 

Refrein 2:

Wie heeft de overwinning behaald?

Wie heeft voor onze vrijheid betaald?

Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!

Voor wie buigt heel de hemel zich neer?

Voor wie weerklinkt de eeuwige eer?

Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!

 

Bridge 1 2x

Jezus, U verdient

Jezus, U verdient

U alleen verdient alle glorie

 

Bridge 2 2x

Jezus, U verdient

Jezus, U verdient

U alleen verdient alle glorie

 

Refrein 3

U heeft de overwinning behaald

U heeft voor onze vrijheid betaald

Uw kerk zingt: Jezus U verdient alle glorie!

Voor U buigt heel de hemel zich neer

Voor U weerklinkt de eeuwige eer

Uw kerk zingt: Jezus, U verdient alle glorie!

Jezus, U verdient alle glorie!

Jezus, U verdient alle glorie!

 

 

 

Opwekking 749 – Hoe kan ik anders        

 

Couplet 1

Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel:

een eindeloos gezang.

Ook als de storm opsteekt,houd ik vol, ik weet

waar ik schuilen kan.

 

Refrein

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.

Nooit is het loflied lang genoeg,

voor Uw liefde, die mij droeg.

Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.

De Koning die veel van mij houdt

maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

 

Couplet 2

Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht:

U redt mij altijd weer.

En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen,

ik zing, wat U mij leert.

 

Refrein

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.

Nooit is het loflied lang genoeg,

voor Uw liefde, die mij droeg.

Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.

De Koning die veel van mij houdt

maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

 

Bridge

Ik zing, als ellende komt,ik zing, als ik win,

ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val,

ik zing, want U houdt mij vast, ik zing, want U helpt,

ik zing, want U hoort mij Heer, als ik roep in gebed;

ja, ik zing, met mijn laatste adem,‘k zing, want ik weet

dat ik straks in de hemel zing, met heel het hemelkoor.

 

Refrein

Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.

Nooit is het loflied lang genoeg,

voor Uw liefde, die mij droeg.

Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.

De Koning die veel van mij houdt

maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

 

 

Huis van Gebed – Insalvation, Mozaiek worship        

 

Couplet 1

Maak dit huis tot een huis van gebed,

waar U tastbaar aanwezig bent;

vol van uw glorie, vol van uw naam.

Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.

Maak dit huis tot een huis van gebed.

Maak dit huis tot een huis van gebed.

 

Couplet 2

Laat de beenderen weer leven, Heer.

Wek ze op, als uw kerk profeteert;

vol van uw glorie, vol van uw naam.

Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.

Laat de beenderen weer leven, Heer.

Laat de beenderen weer leven, Heer.

 

Bridge 2x

Wij buigen neer voor U en wij verwachten U.

Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk, Heer!

Kom stort uw Geest op ons, blaas ons nieuw leven in,

want wij verlangen naar herleving, Jezus.

 

Couplet 3

Zet uw kerk weer in vuur en vlam,

Heilig God, dat ons hart weer brandt;

vol van uw glorie, vol van uw naam.

Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

Zet uw kerk weer in vuur en vlam.

 

Kinderopwekking 156 – Jezus is de rots

 

Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die.

 

Refrein 2x

Jezus is de rots waarop ik bouw,

Hij is een vriend van wie ik hou.

Niets en niemand kan mij scheiden

van de Heer die ik vertrouw.

 

Couplet 1

Hij is hoog: HOOG!

Hij is groot: GROOT!

Hij is sterk: STERK!

Door zijn kracht verzet ik zelfs een berg.

Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die.

 

Refrein

Jezus is de rots waarop ik bouw,

Hij is een vriend van wie ik hou.

Niets en niemand kan mij scheiden

van de Heer die ik vertrouw.

 

Couplet 2

Hij is goed: GOED!

Hij is echt: ECHT!

Hij is trouw: TROUW!

En Hij houdt echt veel van mij en jou.

Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die.

 

Couplet 2

Hij is goed: GOED!

Hij is echt: ECHT!

Hij is trouw: TROUW!

En Hij houdt echt veel van mij en jou.

Diedelie, diedelie, diedelie, diedelie,

diedelie, diedelie, diedelie, diedelie, die

 

 

 

Zo groot bent U – Mozaiek worship

 

Couplet 1

De bergen buigen diep voor U

Uit eerbied voor hun maker

Ze vallen in het niet bij U

Want U bent niet te evenaren

Nee U bent niet te evenaren!

 

Refrein

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Er is niets aan U gelijk niemand kan om U heen!

Zo groot bent U!

 

Couplet 2:

De bomen springen op voor U

Ook door hen wordt Uw macht beleden

Ze klappen tot de eer van U

Met groot applaus wordt U aanbeden

Met groot applaus wordt U aanbeden

 

Refrein

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Er is niets aan U gelijk niemand kan om U heen!

Zo groot bent U!

 

Bridge 3x

De hoogste berg de diepste zee

Ze gaan ons voor wij zingen mee

Al eeuwenlang tot aan het Nu

Zingt de natuur zo groot bent U!

 

Refrein 2 2x

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!

Er is niets aan U gelijk niemand kan om U heen!

Zo groot bent U!

 

Bridge

De hoogste berg de diepste zee

Ze gaan ons voor wij zingen mee

Al eeuwenlang tot aan het Nu

Zingt de natuur zo groot bent U!