Laden Diensten
  • Dit evenement is voorbij.

Goede vrijdag en avondmaalsviering

10 april 2020 @ 19:00 - 20:30

Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, zullen we met elkaar een livestream dienst houden om het sterven van Christus te gedenken. Deze dienst begint om 19:00 uur.  Om de dienst mee te vieren, klik op deze link.

Uiteraard zijn gasten ook welkom om deze dienst met ons mee te vieren!

In deze dienst willen we ook graag het avondmaal vieren. Het is belangrijk om dit goed voor te bereiden.

* Wij geloven dat de avondmaalsviering open staat voor ieder kind van God. Als u dat bent, bent u van harte welkom om met ons het avondmaal mee te vieren. Ook als u niet aangesloten bent bij Ichtus.

* Ichtus is een kerk met mensen uit veel verschillende achtergronden, van waaruit we ook vaak onze visie en traditie op de avondmaalsviering meenemen.  Als Raad willen we u aanmoedigen om op deze bijzondere manier het avondmaal met elkaar mee te vieren. We geloven niet dat de Bijbel leert dat de avondmaalsviering alleen uitgedeeld mag worden door een voorganger, predikant of ambtsdrager. Ook niet dat het in een kerkgebouw moet plaatsvinden.

We lezen in de Bijbel vaak dat dit ‘breken van het brood’ plaats vindt binnen een gewone maaltijd die de gelovigen met elkaar vieren. Dit alles laat volgens ons ook zien dat avondmaal niet enkel en alleen voorbehouden is aan een ‘zondagse dienst’ maar gegeven is aan de gelovigen onderling, bijvoorbeeld in klein verband aan huis (Hd. 2:46, Hd. 20:11, 1 Kor. 11).

* Als u kinderen heeft, is het goed om vooraf met elkaar te bespreken dat we in deze dienst avondmaal vieren en de betekenis van de avondmaalsviering uit te leggen. Uiteraard is het ook belangrijk om te weten (of een mening te vormen) of uw kinderen ook gaan meedoen en om uit te leggen waarom zij wèl of niet kunnen deelnemen. Bij Ichtus laten we deze keuze bij de ouders, maar we vinden een goede communicatie en uitleg hierover essentieel!

* Zet vooraf aan de dienst wijn, druivensap of bijvoorbeeld ranja klaar. En natuurlijk brood of matses. Dat mag in stukjes, maar hoeft niet perse. De vorm is minder belangrijk dan de herdenking van Christus. We vieren het avondmaal vooral om Christus te gedenken. In de (livestream) dienst zelf zal duidelijk worden wanneer we de brood en de druivensap/wijn tot ons kunnen nemen.

* Wil je meer weten over de viering van het avondmaal, dan raden we het boekje “Ontdekking van het avondmaal” van Arie Jan Mulder aan. Dat is hier gratis te downloaden.

Meer informatie over Avondmaal in Ichtus, vindt u in dit document. En dan een link naar het bijgevoegde document.

 

We zien uit met elkaar naar een dienst waarin we Christus mogen gedenken en ontmoeten! Hartelijk welkom!

Gegevens

Datum:
10 april 2020
Tijd:
19:00 - 20:30