Celebrate Recovery

Celebrate Recovery (CR) is een bijbels discipelschapsprogramma bestaande uit 8 basisprincipes.

De acht principes kun je onthouden met een acroniem, het woord “H.E.R.S.T.E.L.D.” (dit zijn de beginletters van de acht principes) Het gaat er om dat je H.E.R.S.T.E.L.D. wordt naar Gods beeld. Dit is een levenslang proces maar het is ook iets wat we kunnen leren.

 1. Hoogmoed erkennen (Ik kan het zelf niet, ook al denk ik van wel)
  – Er is niets in mijn leven wat ik echt beheers. Ik heb geen controle
 2. Er is hoop > God bestaat
  – Er is iemand die groter is dan ik en die het wel beheerst, dat is God. God is almachtig en Hij houdt van me.
 3. Radicaal kiezen voor God
  – Ik kies er radicaal voor om alles over te geven aan God
 4. Schuldbelijdenis van fouten
  – Ik vertel aan God dat ik om de boel onder controle te houden oplossingen heb aangedragen die niet Gods oplossingen zijn.
 5. Toelaten van Gods wil
  – Vanaf nu ga ik Gods oplossingen toelaten in plaats van mijn eigen oplossingen.
 6. Evalueren van relaties
  – Er zijn mensen waar ik moeite mee heb. Ik kies er voor om hen lief te hebben ook al betekent dat dat ik hen moet vergeven.
 7. Leven vanuit Gods kracht
  – Ik kies er voor om alles in mijn hele leven met God samen te doen.
 8. Dienen vanuit ervaring
  – God heeft mij rijk gezegend. Ik ga deze zegen uitdelen.

Bij principe 1 en 2 leer je om jezelf te zien in de juiste verhouding tot God.

In principe 3, 4 en 5 gaat het om overgave aan God, onvoorwaardelijke liefde voor Hem

In principe 6 gaat het over het liefhebben van de naaste als jezelf

Principe 7 en 8 gaan vervolgens over hoe je je herstel behoudt en wat je er mee gaat doen.

Wat houdt het in?

Iedereen mag leren om alles in hun leven inclusief de moeilijke dingen (ziekte, moeilijke omstandigheden,  onzekerheid, perfectionisme, verslavingen, boosheid, mishandeling, (seksueel) misbruik, etc..) aan God te geven. God wijst hier de weg voor in het bijbelgedeelte wat wij het “grote gebod” noemen. Het grote gebod vinden we in Mattheus 22:35-40

“En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet?
Jezus zei tegen hem:
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”

Kortom: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
Maar hoe doe je dit dan? Door stap voor stap alle onderdelen van je leven aan God te geven. En wat helpt mij dit? Je wordt daarmee uiteindelijk zoals je bedoeld bent. Het is niet eenvoudig maar wel geweldig.

Hoe wordt dit programma in de praktijk uitgevoerd?

Elke week een avond (dinsdagavond) behalve de zomervakantie en de kerstvakantie. De eerste avond is op dinsdagavond 8 september 2020.
19:30u -20:30u – In het eerste uur is er lofprijs en aanbidding en onderwijs of een getuigenis, een kleine kerkdienst. 
20:30u – 21:30u – In het tweede uur ga je met elkaar in gesprek en deel je hierover met elkaar onder leiding van een ervaringsdeskundige groepsleider in een veilige omgeving. (mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen)
21:30u – 22:00u – Daarna is er nog de derde helft, een half uur “cooling down” Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje zonder moeilijke dingen.

De avond begint dus om 19:30u en is om 22:00u afgelopen.

Voor wie is Celebrate Recovery?

Voor iedereen die Jezus nodig heeft. Kom zoals je bent. We gaan geen eisen stellen. Dat deed de Here Jezus ook niet. We maken wel afspraken met elkaar over hoe we met elkaar omgaan.

Hoe lang duurt het?

Al lijkt het wel zo, het is geen lesprogramma. Elke stap kost tijd en de ene stap gaat je makkelijker af dan de andere. Een gemiddelde deelnemer doet er een jaar over, sommigen doen er enkele jaren over en voor de hele snellen onder ons kan het in minder dan een jaar. 

Wanneer kan ik beginnen?

Je kunt elke week beginnen. Je krijgt de eerste avond een uitleg en daarna kun je de discipelschapsontwikkeling gaan doorlopen. Een traject tot herstel naar het beeld van God.