Algemene Informatie Trouwdienst vanuit Ichtus

Jullie willen gaan trouwen en mogelijk een dienst organiseren vanuit Ichtus.

Gefeliciteerd! Een huwelijk is een bijzondere stap en het is voor jullie en voor ons belangrijk om het zo mooi en prettig mogelijk te laten verlopen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het goed om vooraf te weten hoe wij werken.

Locatie:

Welke locatie kiezen jullie? Denk even na over mogelijke voor- en nadelen van het gebouw van Ichtus, de Taborkerk. Een alternatief kan bijvoorbeeld zijn: het Witte kerkje in Den Ham, voor een dienst met een groep tot ca. 100 personen: www.witkerkje.nl. Indien de dienst niet in de Tabor wordt gehouden: denk aan een knielbankje, geluid en evt. een beamer bij de locatie.

Aantal uitgangspunten bij een trouwdienst vanuit Ichtus Tabor

 • Aan leden en vrienden van Ichtus worden geen kosten voor huur, voorganger en koster e.d. in rekening gebracht. Wel is het gebruikelijk en gewenst dat een bruidspaar een vrije gift overmaakt. Dit voor gebruik van het gebouw en de inzet van de voorganger. Ook voor andere middelen vanuit Ichtus. Dit bedrag mag overgemaakt worden via het algemene bankrekeningnummer van Ichtus (NL81 RABO 0347 3763 55). Mocht dat niet haalbaar zijn, dan is daar begrip voor.
  Aan niet-leden/vrienden die gebruik willen maken van het gebouw, waarbij dan ook een voorganger van Ichtus spreekt, wordt een bedrag voor de huur en overige dienstverlening in rekening gebracht (huur gebouw-voorganger-koster). Dit is een bedrag vanaf € 450,–.
  Directe materiële kosten worden zowel aan leden/vrienden als aan niet-leden/vrienden apart via een factuur in rekening gebracht, zoals kosten voor koffie/thee. Hiervoor hebben we een tarievenlijst.
 • Stellen die bij Ichtus in de Tabor een trouwdienst houden, ontvangen een draaiboek/actielijst Trouwdienst Ichtus Tabor en worden gevraagd om de voorbereidingen van de dienst zoveel mogelijk zelf te regelen. Dat geldt ook voor eventueel versieren, een mogelijk andere opstelling van de stoelen en inrichten van extra ruimten. Ook het opruimen van de versiering, stoelen terugzetten en opruimen van extra gebruikte ruimten vallen daaronder. Dit heeft te maken met het feit dat er bij Ichtus (nog) geen betaalde kosters zijn.
  Een aantal zaken wordt uiteraard door iemand van Ichtus geregeld.
 • Vanuit Ichtus is er bij een trouwdienst in de Tabor, een koster aanwezig om te helpen e.e.a. in goede banen te leiden. Deze wordt ingepland na de reservering in de agenda. Volg haar/zijn instructies, Het is handig dat de ceremoniemeester vooraf even afspreekt met de koster van dienst. Praktische zaken zoals wel of geen loper, versieren van de kerk e.d., worden ook vooraf met het bruidspaar afgestemd. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.

Inhoudelijke kaders van een trouwdienst vanuit Ichtus: 

 • De invulling wordt afgestemd met de contactpersoon van Ichtus
 • De vorm kan ingericht worden naar de smaak van het bruidspaar, maar vertegenwoordigt wel de Ichtus-identiteit
 • De dienst wordt gehouden vanuit christelijk perspectief, waar geen plaats is voor ‘wereldse’ elementen
 • In trouwdiensten is er ruimte voor inbreng van familieleden, vrienden en dergelijke
 • Na overleg en goedkeuring van de Raad kunnen onderdelen van de trouwdienst door anderen worden ingevuld, zoals zangleiding, muzikale invulling e.d.
 • Voor de prediking is het belangrijk dat de sprekers de Ichtus-uitgangspunten onderschrijven. We hebben een lijst met sprekers; overleg hierover is altijd mogelijk.
 • Omdat de dienst onder verantwoordelijkheid van Ichtus valt, dienen de volgende onderdelen van de   trouwdienst in ieder geval gedaan te worden door de voorganger, een raadslid of een vertegenwoordiger namens de Raad: Het welkom, de inzegening en de uitreiking van de trouwbijbel.

De zangdienst oftewel de begeleiding van de liederen: dit dient het bruidspaar zelf te regelen. Ichtus kan hier helaas niet in voorzien. Wel kan eventueel op eigen titel iemand van de Ichtusband gevraagd worden.

Kleine formaties die de zang zouden kunnen begeleiden en met wie we goede ervaringen hebben zijn bijvoorbeeld: Tim van Dorst: www.timvandorst.nl of Nathalie Booij: www.nathaliebooij.nl. Willen jullie in alle gevallen op tijd in overleg gaan hierover met het techniekteam van Ichtus.

Normaliter duurt een trouwdienst circa (ruim) een uur; zonder uitgebreide aanbidding; ca. 5 of 6 liederen in de dienst; uitgezocht door het bruidspaar. Maar dit mag ook langer zijn; inclusief de aanbidding. Houd rekening met het feit dat de setting en het publiek over het algemeen een totaal andere zijn, dan de setting op een zondagochtend Ichtusdienst.

Het bruidspaar maakt in overleg met de voorganger een liturgie)
(zie Voorbeeld liturgie trouwdienst Ichtus).

Om over na te denken en kort te sluiten met de voorganger/het raadslid:

 • Hebben jullie een trouwtekst waar de overdenking over kan gaan? Dit heeft de voorkeur
 • Wordt de bruid weggeven door de vader of een andere goede bekende of niet?
 • Welk lied willen julie bij binnenkomst van de bruid of het bruidspaar? (gespeeld of via c.d./beamer?)
 • Spreekt het bruidspaar persoonlijke beloften naar elkaar uit of stelt de voorganger een aantal vooraf besproken vragen die met een “ja” bevestigd kunnen worden?
 • Willen jullie de trouwring uitwisselen in de dienst of niet (dit kan ook in het gemeentehuis of zowel in het gemeentehuis als de kerk)
 • Indien er gekozen wordt voor het uitwisselen van de trouwringen in de dienst: wie brengt de trouwringen?