Opw. 771 Een doel + Opw. 589 Ik wil juichen

Couplet
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade,
mogen wij als kind’ren zijn
Daarom vieren wij het leven in uw licht!

Refrein
Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
en er is geen and’re reden waarom wij hier
samen zijn
Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

Couplet
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
En wij verlangen met heel ons hart naar meer van U
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon
Heel ons wezen is alleen op U gericht
Voor de troon van Uw genade,
mogen wij als kind’ren zijn
Daarom vieren wij het leven in uw licht!

Refrein 2x
Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
en er is geen and’re reden waarom wij hier
samen zijn
Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

Bridge 2x
want de Heer is goed
zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!!
ja de Heer is goed
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!!

Refrein 2x
Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw
Onze dank en onze liefde zijn voor U
en er is geen and’re reden waarom wij hier
samen zijn
Wij komen hier voor één doel: Dat bent U

Opw. 749 Hoe kan ik anders

Couplet 1:
Hoor, hoe een eeuwig lied
echoot in mijn ziel:
een eindeloos gezang.
Ook als de storm opsteekt,
houd ik vol, ik weet
waar ik schuilen kan.

Refrein
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg,
voor Uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Couplet 2
Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht:
U redt mij altijd weer.
En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen,
ik zing, wat U mij leert.

Refrein
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg,
voor Uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Bridge
Ik zing, als ellende komt,
ik zing, als ik win,
ik zing, als het tegenzit
en zelfs als ik val,
ik zing, want U houdt mij vast,
ik zing, want U helpt,
ik zing, want U hoort mij Heer,
als ik roep in gebed;
ja, ik zing, met mijn laatste adem,
‘k zing, want ik weet
dat ik straks in de hemel zing,
met heel het hemelkoor.

Refrein
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg,
voor Uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Opw. 661 De Koning in Zijn Pracht
Refrein 2x
Maak groot onze God,
zing met mij, maak groot onze God.
Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

Couplet 1
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.

Refrein
Maak groot onze God,
zing met mij, maak groot onze God.
Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

Couplet 2
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.

Refrein
Maak groot onze God,
zing met mij, maak groot onze God.
Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

Bridge 2x
Allerhoogste Heer, waardig onze eer.
Kom, zing met mij maak groot onze God.

Refrein 2x
Maak groot onze God,
zing met mij, maak groot onze God.
Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God.

Onder boven voor en achter – Opwekking kids 211
Refrein 2x
Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.

Couplet 1
Al vlieg ik met het vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig
strand.
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje, want…

Refrein 2x
Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.

Couplet 2
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus;
God is altijd bij mij, dus…

Refrein 2x
Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.

Cornerstone – Hillsong Live
Verse 1 2x
My hope is built on nothing less,
than Jesus’ blood and righteousness
I dare not trust the sweetest frame
But wholly trust in Jesus’ name

Chorus
Christ alone, Cornerstone
Weak made strong in the Savior’s love
Through the storm
He is Lord, Lord of all

Verse 2
When darkness seems to hide His face
I rest on His unchanging grace
In every high and stormy gale
My anchor holds within the veil
My anchor holds within the veil

Chorus 2x
Christ alone, Cornerstone
Weak made strong in the Savior’s love
Through the storm
He is Lord, Lord of all

Verse 3
When he shall come with trumpet sound
Oh may I then in Him be found
Dressed in His righteousness alone
Faultless, stand before the throne

Chorus 2x

Zo groot bent U – Mozaiek Worship
Couplet 1
De bergen buigen diep voor U
Uit eerbied voor hun maker
Ze vallen in het niet bij U
Want U bent niet te evenaren
Nee U bent niet te evenaren!

Refrein
Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!
Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!
Er is niets aan U gelijk niemand kan om U heen!
Zo groot bent U!

Couplet 2
De bomen springen op voor U
Ook door hen wordt Uw macht beleden
Ze klappen tot de eer van U
Met groot applaus wordt U aanbeden
Met groot applaus wordt U aanbeden

Refrein:
Bridge 3x
De hoogste berg de diepste zee
Ze gaan ons voor wij zingen mee
Al eeuwenlang tot aan het Nu
Zingt de natuur zo groot bent U!

Refrein 2 2x
Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!
Zo groot bent U, mijn God zo groot bent U!
Er is niets aan U gelijk niemand kan om U heen!
Zo groot bent U!

Bridge
De hoogste berg de diepste zee
Ze gaan ons voor wij zingen mee
Al eeuwenlang tot aan het Nu
Zingt de natuur zo groot bent U!