SeniorenNetwerk

Het ICHTUS-SeniorenNetwerk is een platform, waarop ouderen binnen en buiten ICHTUS met elkaar in gesprek kunnen raken over wat hen bezighoudt, met een open deur naar buiten. Meest kenmerkend zijn de maandelijkse doordeweekse ontmoetingsbijeenkomsten. Er is ruimte voor ontmoetingen en initiatieven vanuit eigen draagkracht en specifieke kwaliteiten: levenservaring, geloofservaring, levenswijsheid, veel kennissen en contacten.