Het samen werken aan eenheid – document “Heb Lief”

Tijdens de gemeenteavond d.d. 23 september j.l. is gecommuniceerd dat het document ‘Heb Lief’ een document van Ichtus moet worden. Het is nu nog een document van de Raad, opgesteld door een projectgroep Ethische Zaken en voor advies voorgelegd aan de ABC. Het verlangen leeft breed binnen Ichtus om de rijen te sluiten wat betreft ethische zaken, de eenheid waar mogelijk te herstellen en ons gezamenlijk te richten op de roeping van Ichtus:

Vanuit het geloof in Jezus Christus hoop geven aan zoekenden en gebrokenen door een eigentijdse kerk te zijn waar levens veranderen.

Het document ‘Heb Lief’ is op 21 oktober door Bob Ambrosius in een stream toegelicht en gepresenteerd aan de gemeente. De leden en vrienden van Ichtus zijn nu tot 4 november a.s. in de gelegenheid om opmerkingen en aanvullingen door te geven. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en toelichting te krijgen.

Voer hieronder uw gegevens in en geef uw mening door.

    Verbonden aan Ichtus
    Maak uw keuzeIk ben aangesloten als vriend of lid van IchtusIk ben belangstellende

    Helaas is deze peiling alleen voor leden en vrienden van Ichtus.

    Vindt u in het document ‘heb lief’ voldoende en juiste aanwijzingen om met meningsverschillen om te gaan?
    (Maak je keuze hieronder.)