Week van gebed 2024

Beste mensen,

Zonder gebed, geen opleving!
En door gebed komt er meer eenheid, een voorwaarde voor opleving van ons geloof. Opleving voor onszelf maar ook voor heel Wierden  en omgeving.
Daar gaan we samen voor bidden in de week van gebed voor eenheid, van 21 tot en met 28 januari 2024.
Doe mee en ervaar dat je deel bent van Gods grotere plan voor redding van velen.
Hartelijke groeten namens onze werkgroep, Ruchama Bloemendaal, pastoraal werker.

Week van gebed voor eenheid 2024 in het teken van het grote gebod.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje (klik op de link om deze te downloaden)  en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).
Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.
De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.

We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

In Wierden willen we week 4, de week van gebed, beginnen met een oecumenische viering op zondag 21 januari om 10.00 uur in de Hervormde Kapel, Dahliastraat 4, Wierden.
Aan deze viering werkt diverse mensen uit de verschillende kerken mee en de praiseband van de Dorpskerk zal voor de muzikale noot zorgen. Er is tijdens deze viering ook kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten/te ontmoeten bij een kopje koffie/thee, voor de kinderen is er natuurlijk ranja. We hopen dat we met veel mensen samen kunnen vieren. Voel je/voelt u zich welkom!

Op de dagen daarna zijn diverse tijdstippen en locaties in Wierden om speciaal samen tijd te maken om (samen) te bidden voor eenheid en versterking van christenen tot eer van onze Vader. Ook daar is iedereen welkom, en het is natuurlijk voor alle leeftijden, ook voor jongeren.  Hieronder een overzicht van data, tijdstippen en locaties.

Alle avond-samenkomsten bij de verschillende kerken beginnen dus om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Namens WIO en vanuit Ichtus,

allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen!