Oogst update van Oost-Turkije (Pastor Mo en Esther), september 2022

Geprezen zij onze soevereine God vanuit Oost-Turkije!

Vergeef ons dat we zo laat zijn met onze nieuwsbrief. Weken en maanden vliegen voorbij met allerlei bezigheden van de missie-verantwoordelijkheden.

Sinds juni zijn we vrij van alle restricties m.b.t. de pandemie. Dank aan God!
Het nieuwste onderwerp in deze dagen is de economische crisis. Lage middenklasse huishoudens hebben het moeilijk, maar voor de mensen die het meest lijden is het echt overleven. De meeste gemeenteleden zien op tegen de komende winter. De rente en ook de gasrekening is 100% hoger. Bid voor Gods genade en ontferming! Daarbij komt dat er volgend jaar in ons land verkiezingen zullen zijn en de campagnes zijn al gestart. Bid dat Gods wil gedaan zal worden.

In juni hadden we met de gemeente de lente-picknick. We organiseerden een BBQ en veel spelletjes om te spelen, maar er kwam een onweersbui en we gingen allemaal snel naar huis.

In juli is er een vrouw tot geloof gekomen! De maand ervoor was haar man tot bekering gekomen. Hij had tranen in zijn ogen toen zijn vrouw Jezus aannam als Redder. Ik geloof dat hij constant voor haar gebeden heeft, sinds hij zelf gered werd.

In augustus hadden we ons zomerkamp voor de kinderen en de jeugd in een klein stadje een uur van de grote stad. Het programma was twee nachten en drie dagen en de kinderen en jeugd hadden een hele gezegende tijd.

In september, op de eerste zondag, drie mensen kwamen binnen in Gods Koninkrijk! Halleluja, prijs de HEER! Bid alstublieft voor deze nieuwe gelovigen zodat het zaad van het evangelie blijft groeien in hun ziel. Amen!

De zaterdag daarop hadden we een huwelijksceremonie en de bruid kwam drie jaar geleden in onze kerk tot geloof.

De tweede week van september hadden we onze herfst-gemeentepicknick. Het weer was erg goed en we hadden een goede tijd van ‘fellowship’ middenin de natuur.

Vorige week had pastor Mo de kans om online te preken voor een groep Iraanse gelovigen.

In het jaar 2022 denken we met verdriet aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Laten we blijven bidden! Bid ook voor Noord en Zuid-Korea. En bid voor de situatie in Iran.

Onze gebedsverzoeken:

  • Bid voor de situatie in Iran op dit moment. Ik kan in deze nieuwsbrief niets noemen, maar u verneemt het wel in het nieuws.
  • Bid voor koppels en singles die zich voor een langere tijd zouden kunnen verbinden aan de gemeente hier. We hopen volgend jaar een familie hier te ontvangen.
  • Bid voor het aanbiddingsteam: de zanger, de keyboardspeler, drummer, man achter de techniek
  • Bid voor al onze gemeenteleden dat ze een baan zullen hebben die in hun noden voor de winter zal voorzien.
  • Bid tot God dat Hij mensen zal sturen die bereid zijn!
  • Bid voor Esthers gezondheid; haar beide knieën en rechterschouder.

We zijn jullie altijd dankbaar dat jullie deel zijn van de missie in deze regio. Moge Gods zegen op jullie zijn voor de rest van dit jaar!

Ps. We vragen jullie om deze nieuwsbrief niet op de website van jullie kerk te zetten of online. Bedankt!

Totdat de trompetten zullen klinken!

Pastor Mo en Esther