Dopen in corona-tijd

Wij hebben als kerk een grote opdracht gekregen (zie Mattheüs 28:18-20). Deze opdracht houd ook in dat we mensen dopen. We hebben richtlijnen van het RIVM gekregen, daardoor is het niet mogelijk om te dopen zoals we dat gewend zijn. Hoe moet dit nu?

  1. We dopen individueel op afspraak. Dat betekent: buiten de diensten, vanuit Ichtus maximaal 2 mensen aanwezig, huisgenoten is geen probleem, daarbuiten erg beperkt.
  2. Binnen het gebouw is veel ruimte, we houden ons aan de minimaal 1,5m afstand regel.
  3. Als je huisgenoten hebt, dan zou het het mooiste zijn als je door hen gedoopt wordt. Het is dan wel belangrijk dat minimaal één van hen zelf gedoopt is door onderdompeling op zijn of haar getuigenis. Als je wel huisgenoten hebt maar die zijn niet gedoopt, dan kan één van de pastors van Ichtus dopen samen met jouw huisgenoot. De pastors hebben een contactberoep, ze beperken de contacten die ze hebben echter zo veel mogelijk. Als de dopeling geen huisgenoot heeft, wordt er een huisgenoot van de pastor bij gevraagd.
  4. We werken met beschermende middelen. We hebben mondkapjes en latex handschoenen zodat er geen fysiek lichamelijk contact is. Het water is voorzien van een chloortablet. Virussen overleven niet in choorwater.
  5. We beperken de contacttijd tot het moment van dopen. De dopeling gaat in het bad samen met de huisgenoot. Pas als alles klaar staat, stapt de doper er bij in en wordt er gedoopt. Als de dopeling weer staat, gaat de doper direct weer uit het water.

Op deze manier kunnen we op een verantwoorde manier dopen.