Verbondenheid door gebed – door Metta

Lieve kerkfamilie,

Nou, eindelijk is het dan zover, Alle door mijzelf opgeworpen bezwaren om iets te schrijven aan de kant. Zouden ze wel op mijn verhaal zitten te wachten, overdrijf ik niet, is het wel positief genoeg? Maar ik denk dat het familienieuws een mooie mogelijkheid biedt waarin we elkaar kunnen vinden. Daarom wil ik jullie laten weten dat ik, en ik denk meer broeders en zusters met mij, de verbondenheid mis, mijn broeders en zusters mis. Op zondag komen op een plek waar je geaccepteerd wordt, waar hoop in de lucht hangt, waar je bemoedigd wordt, waar vriendelijkheid voelbaar is, waar je gewoon graag bent. Waar God is. Nou, dat mis ik dus.

Het lijkt makkelijk, je lekker niet hoeven haasten, niet hoeven te bedenken wat zal ik aandoen vandaag, gewoon op de bank met een bak koffie een dienst kijken. Maar langzaam sluipt dat gemis er toch in. Een preek waarin je je aangesproken voelt, het proeven van de sfeer om je heen, samen naast en met elkaar geraakt worden. Samen na te praten en te bidden. Met elkaar delen hoe moeilijk de tijd soms lijkt, en dan elkaar voor mogen houden hoe groot  God is die hier boven staat en alles in Zijn hand heeft, die wil dat we Hem vertrouwen juist nu! Er met elkaar over praten hoe je dat dan doet, ook als je het niet voelt.

Ik wil dit met jullie delen. Als ik het even niet voel, wil ik bemoedigd worden door een broeder of zuster die het wel heeft, en uit mag delen. Samen het lichaam van Christus zijn. De hand kan niet zonder de voet, ik geloof erin.

Laten we samen zoeken naar mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. Heb je een mooie bemoediging, een tekst of een gedicht, of gewoon je eigen gedachten, deel het alsjeblieft. Ik kijk er nu al naar uit en zal het lezen. Misschien heb je wel een ander goed idee hoe we met elkaar kunnen verbinden. Laat het horen alsjeblieft!

Denk je nu, het zou fijn zijn als iemand eens voor me bidt, ik heb last van eenzaamheid, hoe moet het verder….. weet dat er een mogelijkheid is op de site waarop je dit aan mag geven: www.ichtus-vbg.nl/gebed

Ik zie uit naar een mooie bemoediging van jullie. Doe eens gek en schrijf een stukje, gewoon, uit je hart. 

Om met een gouwe ouwe te eindigen: In Christus verbonden,

Metta Jansen-Beukers

Bericht van raad en pastorsteam – Coronamaatregelen

Onderstaande brief is verstuurd aan de gemeenteleden:

Gisteren heeft onze overheid verregaande maatregelen afgekondigd om het corona-virus tegen te gaan. Onder andere worden tot en met 31 maart bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast en wordt er aangeraden om zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben.
Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor ons als Ichtusfamilie.

Gisterenavond is raad en pastorsteam bijeen gekomen voor overleg. Via dit extra Familienieuws willen we jullie informeren over de maatregelen die we als gemeente nemen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.
1. Alle zondagse diensten worden afgelast. Ook de events/diensten die op zondagavond plaats zouden vinden.
2. Alle overige samenkomsten die zouden plaats vinden worden afgelast. Zoals kringavonden, jeugd- en jongerenavonden, Rondreis door de Bijbel, Celebrate Recovery, bidstonden, seniorennetwerk, dooponderricht etc.
3. De kinderwerkersmiddag (22 maart), gemeentevergadering (25 maart) en doopdienst (29 maart) worden tot nader bericht uitgesteld.
4. Of vergaderingen van (taakgroep)leiders doorgaan kan gezamenlijk met de desbetreffende leiders besloten worden.
5. Zoals de overheid vraagt, willen we vragen om het bezoek aan kwetsbare mensen zo veel mogelijk te beperken.
 
Hoe kunnen we met elkaar wèl het gemeenteleven handen en voeten geven? Wat kunnen we doen om met elkaar en met God verbonden te blijven in deze tijd? Wat wèl?
1. We vinden het belangrijk dat we met elkaar gezamenlijk verbonden blijven. Daarom is er achter de schermen met volle kracht geprobeerd om onze zondagse ochtenddiensten via livestream uit te zenden. Het ziet er naar uit dat dit vanaf a.s. zondag al wel gaat lukken. Giovanni spreekt, Jolande heeft zangleiding, Erik zal de mededelingen doen en de band zal spelen. De dienst zal dan beginnen om 10:00 uur en ongeveer een uur duren. Hierover ontvangen jullie morgen een aanvullende mail.
2. Dat betekent dat mensen die aan de ochtenddiensten meewerken en ingepland staan (band, techniek, beamer) verwacht worden om zo aan de livestreaming mee te werken.
3. Dagelijks worden er via WhatsApp ‘kruimeltjes’ verstuurd. Dit zijn overdenkingen van ca. 3 minuten die Henk Noordhuis inspreekt. Bij opgave zul je eenmaal per dag (’s avonds) een kruimeltje ontvangen die je dan of de volgende ochtend kunt afluisteren. Je geeft je dan op voor een verzendlijst en niet voor een appgroep. Er kan dus niet gereageerd worden en je ontvangt niets meer dan het dagelijkse kruimeltje. Opgeven kan door een appje te sturen naar 06-82419572 met de tekst ‘Graag kruimeltjes’.
4. We willen vragen om aan onze kwetsbare mensen te denken, in het bijzonder de ouderen en zieken. Nu er gevraagd wordt naar minder sociale contacten willen we vragen om hen te bemoedigen en te vragen hoe het met hen gaat via de telefoon of via andere communicatiemiddelen.
5. We zullen een boodschappendienst formeren. Als er oudere of kwetsbare mensen zijn die geen boodschappen meer kunnen doen in deze situatie kunnen ze bellen naar 06-82419572. Ook als je je wilt opgeven om boodschappen te doen en af te geven kun je dit nummer bellen.
6. We gaan kijken naar de mogelijkheden van meer streamingsmomenten door de week.
7. Landelijk worden er protocollen opgesteld die ons als kerk adviseren bij bijvoorbeeld overlijden, hoe om te gaan met corona-patiënten in de gemeente etc. Wij zullen hier kennis van nemen en voor onze gemeente ook een protocol opstellen voor deze zaken.
8. Er wordt een projectgroep geformeerd die zal gaan over ons gemeenteleven in deze bijzondere tijd en die dit gaat coördineren. Wil jij deel uit maken van deze projectgroep of zijn er dingen die je belangrijk vindt om te melden? Dat kan via het eerder genoemde nummer: 06-82419572.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die we op dit moment nemen. Als raad en pastorsteam willen we vooral ook mee geven dat we als kinderen van God niet leven vanuit angst, maar in de wetenschap dat onze hemelse Vader alles in Zijn hand heeft. Onze Heer zegt Zelf: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.”
Bid voor de wereld en bid voor Nederland. Dat deze crisis mensen bij God zal brengen. Onze enige hoop en zekerheid in ons leven!

Harold Velten, namens raad en pastorteam Ichtus

Leiderschap en het samen maken van mooie plannen

We zijn als gemeente de laatste jaren best gegroeid. Net als bij kinderen: als er gegroeid wordt, moeten er nieuwe kleren worden gekocht. Zo is het ook met het leiderschap van de gemeente. Het leiderschap is meegegroeid en zo is in 2017 de structuur van taakveldleiders en taakgroepleiders opgezet en ingevoerd. We zijn weer verder gegroeid en we merken dat we weer tegen een grens aan lopen. Het gaat weer knellen. De verschillende taakgroepen dreigen van elkaar los te raken en als eilandjes te gaan functioneren. Dit gaat ten koste van de eenheid binnen de gemeente. Dit is een logische ontwikkeling, het hoort bij deze grootte van de gemeente en het vraagt van ons om de volgende stap te zetten. Daarom gaan we verder bouwen waar we gebleven waren en gaan we per taakveld samen met alle leiders heel gestructureerd plannen maken.

We hebben een prachtige visie, een duidelijke richting, weergegeven in de visie 2022. Dat is de richting die we op gaan. Om die kant op te blijven bewegen, moeten we samen ook goede plannen maken die elkaar versterken. De eilandjes zullen hierdoor stevig aan elkaar verbonden blijven en het is dan voor iedereen duidelijk wat er het komende jaar gaat gebeuren en waarom.

We zijn nu al onderweg. Wat we het volgende jaar gaan doen is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde, daarom is het goed om dit samen te doen.

Dit is best een grote klus. Ik doe het niet alleen. Rianca Evers leidt tijdens de bijeenkomsten het proces en Harold Velten is degene die de visie van de gemeente neerzet. We hebben vóór de zomer twee bijeenkomsten en op 5 september hebben we een leidersdag. Dan gaan we alle plannen samenvoegen.

Mocht je hier vragen over hebben, aarzel dan niet om contact met me op te nemen:

Henk Noordhuis. hnoordhuis@ichtus-vbg.nl

26 januari 2020 – 9:00u – Themadienst – Kerk en school

Deze week is het de week van Kerk en School op de christelijke basisscholen in Wierden. Het thema van deze week is: ‘Schitterend!’. Iets kan schitterend mooi zijn, God kan ons laten zien hoe wij kunnen schitteren, God wil in ons leven schitterend zijn en mensen in de Bijbel laten zien hoe schitterend God voor hen is. Maar ook wij kunnen voor anderen een lichtpuntje zijn. Hij is het Licht der wereld en dat wordt in de themaweek van verschillende kanten belicht. 
 
Aankomende zondag staat de dienst van 9:00 uur ook in het teken van deze themaweek. Giovanni zal in deze dienst, speciaal voor kinderen, voorgaan. Er is tijdens deze dienst dus ook geen Promiseland. De kinderen van basisschool Het Laar in Wierden zijn gekoppeld aan onze kerk en zullen deze dienst ook bezoeken. Het wordt een speciale kinderdienst, dus…  iedereen is welkom! Het belooft een verrassende dienst te worden met o.a. een bezoekje van professor W.Tikveel. Nodig vooral je vrienden, vriendinnen, buurkinderen en anderen uit.
 
In deze dienst zal er ook een collecte gehouden worden voor een speciaal collectedoel, namelijk José op Missie: José Weijers woont sinds januari 2019 in Port Elizabeth en werkt in township Missionvale. Missionvale is een township, waar ruim 25.000 mensen wonen, aan de rand van de stad Port Elizabeth. De mensen leven in armoede en vaak in zelfgebouwde onderkomens waar de basisvoorzieningen ontbreken. In deze wijk staat het project Missionvale Care Centre om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er gewerkt aan basis levensbehoeften als voedsel, zorg en educatie. Het is een Christelijk project en is jaren terug begonnen om liefde en hulp te geven aan deze naasten vanuit Gods liefde voor alle mensen. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.kimon.nl .

Samen naar Opwekking 2020

Beste allemaal, 

Van vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni 2020 organiseert Opwekking voor de 50e keer haar jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. 

Graag willen we net als voorgaande jaren als Ichtus weer samen naar deze conferentie gaan. Om samen met ruim 21.000 kampeerders opgebouwd te worden in ons geloof en met elkaar op te trekken in een gezellige en ongedwongen sfeer. 

Als jij je hebt aangemeld bij Opwekking dan kan je met de registratie gegevens van Opwekking je via onderstaande inschrijving aanmelden om bij Ichtus op het veld te staan! 

Inschrijven kan vanaf zaterdag 1 februari 00:00 uur t/m zaterdag 29 februari 23:59 uur

Zodra we meer informatie van Opwekking hebben ontvangen over onze aanmelding als groep zullen we dit met jullie communiceren.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met:

Marco Koppelman of Boaz Bruggink

 

Registratieformulier Ichtus-plaza:

Helaas kan het formulier niet meer worden ingevuld.

Week van bidden en vasten

Vanaf 19 januari t/m 24 januari gaan we als gemeente bidden en vasten.
We willen graag dat we in onze gemeente en in onze omgeving die dingen doen waarvoor God ons heeft gemaakt. Dat weten we alleen door goed naar God te luisteren. Door samen te bidden en te vasten en stil te zijn, nodigen we God uit om dit aan ons te vertellen.
In de bijbel staat dat we kunnen leren om te verstaan wat God tegen ons zegt. Profeteren heet dat. Wij geloven dat God tegen iedereen wil praten. Wij mogen leren luisteren.
Vasten betekent niet altijd dat je niet eet. Je kunt ook bijvoorbeeld een week geen sociale media gebruiken of een week geen toetjes of wijn of sigaretten. Als je wilt weten waarom je kunt vasten en hoe je dit kunt doen, kom dan op zondagavond 12 januari om 19:30u in de Tabor, dan hebben we een thema-avond. Dit is niet heel ingewikkeld of heel theologisch, maar vooral heel praktisch.

110-uurs gebed
Ook kan je je inschrijven om tijdens het 110-uurs gebed een uur te bidden in de bovenzaal. Dit kan je in het excel-document doen, door jouw naam in te vullen op het moment dat jij wilt bidden. Ook kan je je op zondagochtend 5, 12, en 19 januari, tussen of na de dienst, bij de gebedstafel aanmelden.

Schrijf je hier in: (Lijst 110 uurs gebed)

De Bovenzaal zal tijdens deze week te bereiken zijn via de glazen deur aan de zijkant van het gebouw. Dit zal ook met aanwijzingen aangeven worden.

Verder is er ook elke avond van 20:00 tot 21:00 uur een moment om in de Bovenzaal gezamenlijk te bidden. Wees welkom om je hier bij aan te sluiten!

Boekjes en flyers
Daarnaast hebben we dit jaar ook weer boekjes met dagelijkse bijbelteksten en gebedspunten, die samen gaan met het thema van dit jaar: Buitengewoon. (Lees hier meer over het thema) Deze boekjes zijn voor de week te verkrijgen bij de gebedstafel, en tijdens de week zullen er ook boekjes in de Bovenzaal liggen. Ook zijn hier gebedskaartjes en flyers met het programma van deze week te verkrijgen.

Gebedspunten
Op de zondagen voor de week zullen er bij het kruis mandjes staan. Hier kan je je gebedspunten op een briefje inleveren. Alle gebedsbriefjes zullen wij dan verzamelen en een mooi plekje in de Bovenzaal geven. Op deze manier kunnen we voor elkaars noden en verlangens bidden tijdens de week.
Briefjes om je gebedspunt op te schrijven kunnen op zondagen bij de gebedstafel gehaald worden, maar voel je ook vrij om het op een eigen briefje van huis mee te nemen.

Hier nog even alles op een rijtje:

  • Zondagochtend t/m vrijdagavond: Tijd van vasten en gebed.
  • Zondag 12 januari 19:30 uur: Voorlichtende thema-avond over bidden en vasten door Henk en Jisca Noordhuis
  • Maandag 20 januari 06.00 uur tot vrijdag 24 januari 20.00 uur: Doorlopend gebed in de Bovenzaal
  • Maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari 06:00 – 07:00 uur: Persoonlijk of gezamenlijk gebed in de kerk of bij gemeenteleden thuis.*
  • Maandag 20 januari 20:00 – 21:00 uur: Gezamenlijk gebed in de Bovenzaal
  • Dinsdag 21 januari 19:30 – 21:00 uur: Gezamenlijk gebed in de Bovenzaal**
  • Woensdag 22 januari 20:00 – 21:00 uur: Gezamenlijk gebed in de Bovenzaal
  • Donderdag 23 januari 20:00 – 21:00 uur: Gezamenlijk gebed in de Bovenzaal
  • Vrijdag 24 januari 20.00 – 21.00 uur: Gezamenlijke afsluiting in de Bovenzaal

*Locaties ochtendgebed van 06:00 – 07:00:
Wierden: Jan Vehof, De Taborkerk, Jacobsonstraat 8a
Rijssen: Miny Roenhorst, Oranjestraat 46
Almelo: Verona Lammertink, Putter 5
Nijverdal: Kees en Dicky Reinders, Cornelis Evertsenlaan 2

Elke avond zal er van 19:00 tot 20:00 uur gebed zijn bij Elly Alserda & Gerrit Willems aan de Beethovenlaan 109 in Nijverdal.

**Dinsdagavond:
Dinsdagavond ziet de avond er iets anders uit.
Deze avond is ook open voor broers en zussen van andere kerken uit Wierden, waar deze avond ook speciaal zal worden benoemd. Elke avond is er namelijk de mogelijkheid om samen met de andere kerken in een kerk in Wierden samen te komen, en op dinsdag is dat in Ichtus.
Van 19:30 tot 20:00 zal er ruimte zijn voor gebed en hierna is er van 20:00 tot 21:00 de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en/of water.

Wij kijken enorm uit naar wat God gaat doen in deze prachtige week!

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Wiljan van Dalen (ikben@wiljanvandalen.nl) of Diane ter Horst (info@dihaaksman.nl).

Rondreis door de bijbel – 2020

Ook in 2020 gaan we weer door met onze rondreis door de bijbel. De avonden zijn prima afzonderlijk te volgen, dus schuif gerust aan. De eerdere avonden zijn terug te luisteren via de site van Ichtus op de downloadpagina: www.ichtus-vbg.nl/preken/

In 2020 behandelen we de volgende thema’s:

Januari:
15: Boeken rond de ballingschap

29: Intertestimentaire periode/ Evangeliën

Februari:
12: Handelingen/ Algemene brieven

Maart:
4:   Paulinische brieven 1
18: Paulinische brieven 2

April:
8:   Algemene brieven / Openbaring

De avonden zijn in de grote zaal, ze worden gegeven door Harold Velten.
Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. 
Welkom, en neem gerust gasten mee!

Toerustingsdag ‘Bidden met mensen’ – zaterdag 11 januari 2020

“Wil je wel even voor me bidden?”
 

Als je deze vraag krijgt, doe je dat dan zonder aarzelen? Of moet je over een drempel? Wat bid je? Wat niet? Wat zegt de bijbel hier eigenlijk over? Moet je degene die gebed vraagt juist wel of juist niet aanraken of de handen opleggen?
Deze en nog meer vragen komen aan de orde op de toerustingsdag op zaterdag 11 januari. We hebben hiervoor een leraar uitgenodigd van buitenaf: Jarno van Dijk.

Deze dag is opgezet voor het gebedsteam maar omdat gebed voor iedereen belangrijk is, is iedereen welkom op deze dag. Meer details volgen later.

Als je mee wilt doen, kun je je opgeven bij Ruben van den Berg (ruben@logique.nl)