Bericht van raad en pastorsteam – Coronamaatregelen

Onderstaande brief is verstuurd aan de gemeenteleden:

Gisteren heeft onze overheid verregaande maatregelen afgekondigd om het corona-virus tegen te gaan. Onder andere worden tot en met 31 maart bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast en wordt er aangeraden om zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben.
Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen voor ons als Ichtusfamilie.

Gisterenavond is raad en pastorsteam bijeen gekomen voor overleg. Via dit extra Familienieuws willen we jullie informeren over de maatregelen die we als gemeente nemen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart.
1. Alle zondagse diensten worden afgelast. Ook de events/diensten die op zondagavond plaats zouden vinden.
2. Alle overige samenkomsten die zouden plaats vinden worden afgelast. Zoals kringavonden, jeugd- en jongerenavonden, Rondreis door de Bijbel, Celebrate Recovery, bidstonden, seniorennetwerk, dooponderricht etc.
3. De kinderwerkersmiddag (22 maart), gemeentevergadering (25 maart) en doopdienst (29 maart) worden tot nader bericht uitgesteld.
4. Of vergaderingen van (taakgroep)leiders doorgaan kan gezamenlijk met de desbetreffende leiders besloten worden.
5. Zoals de overheid vraagt, willen we vragen om het bezoek aan kwetsbare mensen zo veel mogelijk te beperken.
 
Hoe kunnen we met elkaar wèl het gemeenteleven handen en voeten geven? Wat kunnen we doen om met elkaar en met God verbonden te blijven in deze tijd? Wat wèl?
1. We vinden het belangrijk dat we met elkaar gezamenlijk verbonden blijven. Daarom is er achter de schermen met volle kracht geprobeerd om onze zondagse ochtenddiensten via livestream uit te zenden. Het ziet er naar uit dat dit vanaf a.s. zondag al wel gaat lukken. Giovanni spreekt, Jolande heeft zangleiding, Erik zal de mededelingen doen en de band zal spelen. De dienst zal dan beginnen om 10:00 uur en ongeveer een uur duren. Hierover ontvangen jullie morgen een aanvullende mail.
2. Dat betekent dat mensen die aan de ochtenddiensten meewerken en ingepland staan (band, techniek, beamer) verwacht worden om zo aan de livestreaming mee te werken.
3. Dagelijks worden er via WhatsApp ‘kruimeltjes’ verstuurd. Dit zijn overdenkingen van ca. 3 minuten die Henk Noordhuis inspreekt. Bij opgave zul je eenmaal per dag (’s avonds) een kruimeltje ontvangen die je dan of de volgende ochtend kunt afluisteren. Je geeft je dan op voor een verzendlijst en niet voor een appgroep. Er kan dus niet gereageerd worden en je ontvangt niets meer dan het dagelijkse kruimeltje. Opgeven kan door een appje te sturen naar 06-82419572 met de tekst ‘Graag kruimeltjes’.
4. We willen vragen om aan onze kwetsbare mensen te denken, in het bijzonder de ouderen en zieken. Nu er gevraagd wordt naar minder sociale contacten willen we vragen om hen te bemoedigen en te vragen hoe het met hen gaat via de telefoon of via andere communicatiemiddelen.
5. We zullen een boodschappendienst formeren. Als er oudere of kwetsbare mensen zijn die geen boodschappen meer kunnen doen in deze situatie kunnen ze bellen naar 06-82419572. Ook als je je wilt opgeven om boodschappen te doen en af te geven kun je dit nummer bellen.
6. We gaan kijken naar de mogelijkheden van meer streamingsmomenten door de week.
7. Landelijk worden er protocollen opgesteld die ons als kerk adviseren bij bijvoorbeeld overlijden, hoe om te gaan met corona-patiënten in de gemeente etc. Wij zullen hier kennis van nemen en voor onze gemeente ook een protocol opstellen voor deze zaken.
8. Er wordt een projectgroep geformeerd die zal gaan over ons gemeenteleven in deze bijzondere tijd en die dit gaat coördineren. Wil jij deel uit maken van deze projectgroep of zijn er dingen die je belangrijk vindt om te melden? Dat kan via het eerder genoemde nummer: 06-82419572.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die we op dit moment nemen. Als raad en pastorsteam willen we vooral ook mee geven dat we als kinderen van God niet leven vanuit angst, maar in de wetenschap dat onze hemelse Vader alles in Zijn hand heeft. Onze Heer zegt Zelf: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.”
Bid voor de wereld en bid voor Nederland. Dat deze crisis mensen bij God zal brengen. Onze enige hoop en zekerheid in ons leven!

Harold Velten, namens raad en pastorteam Ichtus