Toerusting in de Week van bidden en vasten

Vanaf zondag 16 januari 2022 start de week van bidden en vasten. Ook Ichtus sluit hierbij aan. Er zijn diverse gebedssamenkomsten binnen de kerken in Wierden. Zie daarvoor ook https://www.ichtus-vbg.nl/nieuws/week-van-gebed-16-23-januari/

Vanuit het Leerhuis bieden we een stukje toerusting over bidden en vasten deze week. We hebben een TED-talk van Ruben de Jong over het thema. Bruikbaar binnen je huiskring, je gezin, de jeugdgroep, of voor jezelf. Voor de dagen zonder zondagsdienst, kring of jeugdavond, hebben we voor jullie een korte zelfstudie om mee aan de slag te gaan. Daarbij zitten een aantal vragen waar je over door kan praten of zelf over na kan denken. We maken hierbij gebruik van materiaal van www.herschepping.nl.    

Het toerustingsprogramma in de week van bidden en vasten ziet er dan als volgt uit:

Zondag 16 januari           

Maandag 17 januari        

Dinsdag 18 januari

Woensdag 19 januari

  • Kringavond met eigen invulling aan het bidden en vasten nav aanmoediging/bemoediging door Ruben de Jong. (Link wordt deze dag gepubliceerd)

Donderdag 20 januari

Vrijdag 21 januari

  • Jeugdavond met aanmoediging/bemoediging door Ruben de Jong over bidden en vasten (Link wordt deze dag gepubliceerd)

Zaterdag 22 januari

Zondag 23 januari

  • Afsluiting week van bidden en vasten

We wensen jullie allen een vruchtbare week vol momenten van bidden en vasten.