Op Goede Vrijdag zullen we met elkaar een livestream dienst houden om het sterven van Christus te gedenken. Deze dienst begint om 19:00 uur en is geschikt voor jong en oud.

In deze dienst willen we ook graag het avondmaal vieren. Het is belangrijk om dit goed voor te bereiden.

* Ichtus is een kerk met mensen met veel verschillende achtergronden en tradities. Als Raad willen we u aanmoedigen om op deze bijzondere manier het avondmaal met elkaar mee te vieren. We geloven niet dat de Bijbel leert dat de avondmaalsviering alleen uitgedeeld mag worden door een voorganger, predikant of in een kerkgebouw. We stimuleren juist de avondmaalsviering in kleine kring, zoals het in het Nieuwe Testament ook plaats vond (Hd. 2:46, Hd. 20:11, 1 Kor. 11).

* Als u kinderen heeft, is het goed om vooraf met elkaar te bespreken dat we in deze dienst avondmaal vieren en de betekenis van de avondmaalsviering uit te leggen. Uiteraard is het ook belangrijk om te weten (of een mening te vormen) of uw kinderen ook gaan meedoen en om uit te leggen waarom zij wèl of niet kunnen deelnemen. Bij Ichtus laten we deze keuze bij de ouders, maar we vinden een goede communicatie en uitleg hierover essentieel!

* Zet vooraf aan de dienst wijn, druivensap of bijvoorbeeld ranja klaar. En brood of matses klaar. Dat mag in stukjes, maar hoeft niet perse. De vorm is minder belangrijk dan de herdenking van Christus. We vieren het avondmaal vooral als gedachtenismaal.

* Wil je meer weten over de viering van het avondmaal, dan raden we het boekje “Ontdekking van het avondmaal” van Arie Jan Mulder aan. Dat is hier gratis te downloaden.