Ichtus VBG

Missie en Visie

Pagina delen

Missie en Visie

Het woord visie komt van het Latijnse visio. Dan gaat het om ‘het zien, waarnemen of droomgezicht'.  God geeft Zijn gemeente visie. Een toekomstig doel, een droom die ons richting geeft zodat we weten welke kant we op moeten. Een gemeente zonder visie is als een boot zonder kompas. Het vaart, maar weet niet welke kant op. 

In Spreuken 11:14 (NBV) lezen we dat het volk ten onder gaat door gebrek aan visie. Hieronder vind je onze visie:

Visie 2022
Ichtus is een moderne en zorgzame gemeente
die de liefde van Jezus laat zien in onze regio
en die de nieuwe generatie klaar maakt om Hem te volgen.

Wat willen we zijn?

Een zichzelf vermenigvuldigende gemeente voor de KOMENDE GENERATIE, waar 
JEZUS CHRISTUS centraal staat
IEDEREEN welkom is zoals hij is en levens veranderen 
GELOVIGEN toegerust worden en groeien 
RUIMTE is om verschillend te denken over bijzaken 
DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST een plek van gebed, bevrijding en herstel creëert 
BETROKKENHEID en ZORG voor elkaar is 
GOEDE DADEN vandaan stromen en
IMPACT op de regio hebben 
in een cultuur van echtheid, verantwoordelijkheid nemen, discipline en feedback geven.

Wat willen wij bereiken?

Wij hebben verlangen en geloof dat wij in 2022 
- een nieuwe gemeente gesticht hebben in een gebied met weinig gelovigen 
- 75 niet-gelovigen of kerklozen hebben gedoopt en laten groeien in discipelschap 
- een reële aanvulling op de hulpverlening zijn door de kracht van gebed, bevrijding en herstel 
- in ledenaantal verdubbeld zijn tot meer dan 1000 leden en vrienden 
- onderwijsprogramma's aanbieden die cursisten uit de hele regio aantrekt 
- 3,2 fte aan betaalde medewerkers in dienst hebben: 
✓ een 2e fulltime voorganger met als aandachtsgebied pastoraat 
✓ 0,5 fte voor de jeugd 
✓ 0,5 fte kinderwerk 
✓ 0,2 fte support
- een multifunctioneel gebouw betrokken hebben met: 
✓ plaats voor 1.000 tot 1.500 bezoekers 
✓ voldoende ruimte voor ontmoeting, onderwijs, jeugd en kinderwerk
✓ een 24/7 gebedsruimte, een christelijke boekwinkel
✓ ruimte voor persoonlijke aandacht en voldoende parkeergelegenheid.

Hoe willen we dat bereiken? Strategie: 
- Stimuleren van geestelijk ondernemerschap en uitdagen om gaven/talenten te verdubbelen 
- Aansprekende diensten en events voor doelgroepen als kinderen, tieners, seculiere mensen
- Het formeren van een tiener- en jongeren beweging van enthousiaste Jezus-volgers met goed onderwijs en dynamische zendingsprojecten
- Focus leggen op nieuwe en eigentijdse vormen van zending en evangelisatie en de hele gemeente betrekken bij nieuwe Missie
- Het ontwikkelen van een gemeenschap die de samenleving dient en eenzaamheid tegen gaat
- Het opzetten van programma's voor pastoraat en doelgerichte hulpverlening (zoals Celebrate Recovery, premarriage course, vrijheid en herstel, schuldhulpverlening)
- Het opzetten van een programma voor het ontwikkelen van stabiel leiderschap
- Creëren van professionele support en facilitaire dienstverlening
- Het opzetten van een alphacursus en vervolgcursus voor jong-gelovigen zoals fundamentencursus.