Ichtus VBG

En dan staat het breeduit in de krant… (24-01)

Pagina delen

...Ichtus-vbg gaat verhuizen naar Rijssen...

Notter, 24 januari 2013

In de krant worden vaak zaken uitvergroot die in werkelijkheid toch wat genuanceerder liggen. Ons enthousiasme over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten om in principe medewerking te verlenen aan een verhuizing is nog geen toestemming het pand als zodanig te gebruiken. Daar moet nog een uitgebreide procedure voor worden gestart en bovendien bepalen de leden en vrienden van de gemeente of zij willen verhuizen en of zij dat financieel willen dragen. De stemming daarover loopt nog, dus een besluit is nog niet genomen. Om het besluit te kunnen nemen is de wetenschap dat Rijssen-Holten in principe wil meewerken wel essentieel.

Wat houdt nu die toestemming van Rijssen-Holten in. Allereerst gaat het college er van uit dat het gebruik tijdelijk is en zij mogen verwachten van ons dat wij mogelijkheden aangrijpen om te verkassen naar een definitieve passende locatie wanneer deze zich aandient. De Molendijk Noord 53 is en blijft een bedrijfsbestemming. Daarom ook gaan wij zo weinig mogelijk wijzigen aan het pand. Ook wij gaan er van uit dat het gebruik tijdelijk zal zijn.

Zoektocht op basis van wensen

Als gemeente hebben we in het voorjaar van 2012 onze wensen op papier gezet en op basis van die wensen zijn wij gaan zoeken. Het pand Molendijk Noord biedt vele mogelijkheden, maar niet alles is zondermeer mogelijk. Een bespiegeling te groeien naar 900 bezoekers is wellicht realistisch op grond van de ruimte in de hal, maar het vraagt wel aanvullende maatregelen en voorzieningen bij de 500 bezoekers waarop wij nu de aanvraag indienen. Op dit moment bezoeken ongeveer 330 mensen onze gemeente, dus de aan te vragen 500 bezoekers is een groeimodel, een situatie die over drie of vier jaar kan zijn bereikt. Groeien wij door en is er tegen die tijd geen passende locatie beschikbaar gekomen, dan zullen wij nader moeten beoordelen wat er nodig is om veilig te kunnen blijven samenkomen, maar ook wat wij moeten doen met een toenemende parkeerdruk.

Wat mag van Ichtus-vbg worden verwacht? Wij gedragen ons als gast aan de Molendijk Noord. We zijn dankbaar voor de medewerking die we tot op heden ervaren en wij willen de goede relatie met de omgeving graag in stand houden.

Wanneer wordt gesproken over een jeugdhonk, praten we over een samenkomstruimte voor onze verschillende groepen tienerjeugd gedurende een avond in de week. Het pand krijgt uitdrukkelijk geen horecafunctie. Wanneer we spreken over een inloophuis, dan hebben we het over een plek waar mensen kunnen komen aanlopen voor contact, een gesprek, een kop koffie en wellicht het lezen van een boek, het hebben van een bijbelstudie of het huisvesten een gebedsgroep van werknemers van bedrijven in de omgeving in de lunchpauze. Het zijn allemaal ideeën die wel leven, maar nog niet zijn ingevuld. Het is en blijft kleinschalig en persoonlijk. De voorzieningen zijn beperkt. Maar we willen wel een relevante plaats in de samenleving van Rijssen gaan innemen. Verder komt er een werkplek voor onze voorganger.

Parkeren

Voor alle door de weekse activiteiten is voldoende parkeerplaats beschikbaar op eigen terrein, dus daarmee wordt de omgeving niet gehinderd door parkeerdruk van bezoekers. Zouden we in de toekomst – niets is specifiek genoemd - een zaterdagevenement willen organiseren dat veel verkeer aantrekt, zullen wij de bezoekers dringend vragen gebruik te maken van het openbaar vervoer en verzoeken te parkeren op het P+R-terrein. Eventueel laten we een pendelbus rijden. Er is ons veel aan gelegen rekening te houden met de belangen van de omgeving. Natuurlijk heeft de gemeente Rijssen-Holten hierin mogelijk ook een stem in de vorm van een evenementenvergunning of een vergunning op grond van de APV.

Tot slot

Wij hopen en wensen met de omgeving aan de Molendijk Noord een goede relatie op te bouwen.