Ichtus VBG

30 Dagen van Gebed voor de moslimwereld

Pagina delen

30 Dagen van Gebed

Twintig jaar geleden telde de wereld ongever 1,1 miljard moslims.

Voor de meeste westerse mensen was islam een religie uit verre landen, waarover ze weinig wisten. Initiatieven om het christelijk geloof aan moslims bekend te maken moest je met een zaklantaarntje zoeken. Ze waren er nauwelijks.

Organisatie

Vandaag heeft de organisatie daar meer dan 10x zoveel teams actief dan 20 jaar geleden. En het is slechts één van de vele organisaties die gehoor heeft gegeven aan de oproep om het Woord van Christus bekend te maken aan moslimvolkeren.

De jaarlijkse 30 Dagen van Gebed hebben hier in aanzienlijke mate aan bijbedragen, miljoenen christenen nemen deel aan de actie.

Actie

In Nijverdal willen we op woensdag 17 juli een avond beleggen om gezamenlijk voor verschillende moslimgroepen te bidden.

Locatie: Beth-Shalom
Maasstraat 2
19:30 - 21:30 uur

Iedereeen die zich bij het onderwerp betrokken voelt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Contactpersoon “Beth-Shalom”:
dhr. M. Ticheler
tel.nr. 06 – 286 056 12

Gebedsboekje

Het gebedsboekje voor de 30 Dagen van worden gedownload via de link "meer".