Ichtus VBG

Kids 4-12

U bent hier:
Pagina delen

Kleuters die 4 jaar worden

Wordt jouw kind 4 jaar? Dan mag hij of zij gaan deelnemen aan Promiseland! Jouw kind is dan van harte welkom in groep 1 en 2. Vanaf 4 jaar worden de kinderen ingedeeld op basis van basisschool groepen. Meer informatie over Promiseland vind je op deze pagina.

Promiseland

Voor de kinderen in groep 1 t/m 8 van de basisschool is er een afwisselend en speciaal programma tijdens de centrale diensten.

Alle kinderen die naar Promiseland gaan starten eerst in de gewone dienst. Zodra de Promiseland tune gezongen wordt, of de zangleider het aangeeft, mogen de kinderen naar hun eigen ruimtes gaan. Zijn de kinderen bekend met de locatie? Dan vragen we ouders om gewoon in de kerk zaal te blijven. Komt uw kind voor het eerst? Dan mag u uw kind eventueel tot aan de deur van de Promiseland ruimte brengen. Uw kind is bij onze leiding in goede handen en we zullen er alles aan doen om uw kind op zijn of haar gemak te stellen en lekker mee te laten doen in de groep.

Binnen het programma werken we zoveel mogelijk met vaste kleine groepen zodat de kinderen een goede relatie met andere kinderen en hun leiding kan opbouwen. Omdat we met een doorlopende leerlijn werken en Ichtus graag ondersteuning wil bieden aan de geloofsopvoeding voor uw kinderen is het belangrijk dat uw kind op regelmatige basis deelneemt aan het programma. Alleen dan zal er een goede vertrouwensbasis ontstaan en heeft uw kind ten volle profijt van de programma's.

Binnen Promiseland werken we met een systeem van kleine en grote groep. Binnen de kleine groep bouwt uw kind aan een vertrouwensband en is er veel persoonlijke aandacht. Binnen de grote groep vinden de verhaalvertellingen e.d. plaats. De verwerking van het Bijbelverhaal gebeurt weer in de kleine groep. Omdat we veel aandacht willen geven aan de kinderen en echt een goede band met ze willen opbouwen is het van belang dat er voldoende medewerkers zijn.

Hierom geldt ook bij Promiseland de regel voor leden en vrienden: Neemt uw kind deel aan het programma? Dan verwachten we dat minimaal 1 van de ouders meewerkt binnen het Kinderwerk van Ichtus. Alleen wanneer we samen de schouders er onderzetten en samen de verantwoording voor onze kinderen nemen kunnen we alle kinderen een plekje geven.

We willen ouders ook vragen om bijzonderheden aan ons door te geven. Zijn er dingen waar we van op de hoogte moeten zijn (denk aan bijvoorbeeld allergieën of aandachtspunten qua gedrag/benadering) geef dat dan alstublieft door aan de leiding van het kinderwerk.

Contact personen:

Taakveldleiding Kinderwerk: Johan en Eline Otten (kinderwerk@ichtus-vbg.nl)
Groep 1 en 2: Tristen Drent en Rita Schwarcz
Groep 3 en 4: Altine Eshuis
Groep 5 en 6: Inge Koppelman
Groep 7 en 8: Marco Schaap en Madeleine te Velde

Locaties Promiseland

  • Groep 1 en 2: Buiten, Unit: De kinderen gaan via de zij-ingang naar buiten, achter de kerk hebben we speciaal voor hen hebben we daar een hele mooie ruimte neergezet.
  • Groep 3 en 4: Kelder, Kidsbase: wanneer je beneden komt sla je links af de gang in, aan de rechter kant vind je de Kidsbase.
  • Groep 5 en 6: Begane grond, Bovenzaal: tegenover de keuken
  • Groep 7 en 8: Kelder, Reload: Wanneer je beneden komt ga je rechts af, de zaal vindt je vervolgens aan de rechterkant in de gang.