Ichtus VBG

Gebed

U bent hier:
Pagina delen

't zal niet waar zijn !!!

Nou, je kunt er vanuit gaan dat het WEL waar zal zijn!!!

Dat als je met je gebedslast bij Jezus komt, er iets verandert. In de gemeente (en ver daar buiten) hebben we al dikwijls getuigenissen gehoord over noden, waar de Heer uitkomst bracht. Je hoort in zo’n verhaal telkens weer:”ik bad, andere baden, aan de andere kant van de aardbol baden ze voor mij.......en mijn situatie is veranderd. Jezus, onze Voorziener, kent geen grenzen of onmogelijkheden. Hij wil dat we bij Hem komen en onze lasten bij Hem neerleggen.

Het is geen verzoek, maar een opdracht! Zie ps. 55:23.

Misschien vind je het moeilijk om het zelf of alleen te doen, vandaar dat er elke zondagmorgen een gebedsteam na de dienst beschikbaar is. U kunt hen aanspreken tijdens het koffiedrinken met het verzoek om gebed. Zij zijn herkenbaar aan hun badge met het woord: gebedsteam.

Het team zal je meenemen naar een rustiger vertrek om daar de tijd te nemen om met je te bidden. Het is de bedoeling dat je samen naar Jezus gaat met uw vragen en noden en de uitkomst van Hem verwachten. Als jouw gebed (vroeg of laat) beantwoord is, zou het opbouwend zijn als je daar God alle eer voor wilt geven (door geen namen te noemen van het gebedsteam). Het gebedsteam is er voor jou!!

Bidstonden

In Nijverdal, Rijssen en Almelo komen  1x in de 2 weken mensen samen om voor de gemeente te bidden. Zij krijgen haar gebedspunten via gesprekken, verzoeken en mededelingen aangereikt.

Het zou fijn zijn als ook u uw verzoek om gebed aan ons bekend wilt maken.

En... als je mee wilt bidden: je bent van harte welkom! Als je bidt voor anderen, word je zelf ook gezegend...

De bidstonden vinden plaats in de weken dat er geen huiskring is, dus in de 1e en 3e week van de maand.

  • Woensdagavond van 20:00 tot 21:00 in Nijverdal en Rijssen
  • Vrijdagochtend van 09:00 tot 10:00 in Almelo

Doe ook mee !

Daarnaast nodigen we iedereen uit om mee te gaan doen of om zelf een gebedsduo of –trio te vormen.

Onze bede is, dat het gebedswerk zich uitbreid naar Wierden en Hoge Hexel. Zelfs als je slechts enkele keren kunt meedoen door omstandigheden, dan nog bent je van harte welkom!

Nu de gemeente zo groot is geworden en er zoveel keuzes gemaakt moeten worden, is het gebed van cruciaal belang.
Het is zeer inspirerend om in kleine groepjes samen te komen.

  • De eenheid wordt er sterk door bevorderd 
  • Er ontstaan vriendschappen voor het leven.

Ook als je niet hardop kunt bidden, ben je van groot belang voor de groep.