Ichtus VBG

Geloven in een wereldwijde vloed

Pagina delen

Op gespannen voet met de genadeloze wetenschap

Op de eerste avond beginnen we aan een spannende reis waarin we vele kilometers diep onder de aarde onderzoek doen. Zijn de immense zoutlagen diep onder het aardoppervlak te verklaren binnen een Bijbelse tijdlijn? Op de tweede avond (15 september en 6 oktober) bespreken we de ongerijmdheden van de ijstijd. Daarna brengen we via 1 Petrus 3:18-20 een bezoek aan het dodenrijk en vinden daar de genade van Christus. Deze studie laat de grenzeloze genade van God én de allesverwoestende kracht van de zondvloed zien.

Het zout der aarde

(25 september 2013)

Vanuit zijn beroep kwam Stef in 2007 in aanraking met de zoutformaties die onder Noord Nederland worden gevonden. Deze zoutformaties komen wereldwijd voor. Hij liep tegen een aantal vragen aan, waar hij vanuit de wetenschap matige antwoorden op kreeg, en is op onderzoek uit gegaan.

Waarheidsvinding staat daarbij voorop. Hoe is het mogelijk dat een kilometer dikke laag zout ontstaat? In de evolutietheorie worden vele miljoenen jaren uitgetrokken om dit zout te verklaren door indamping van een onvoorstelbare hoeveelheid zeewater. Maar waarom ontbreken schelpen en fossielen? Waarom is het zout puur, terwijl je een onbruikbare vermenging met klei en zand zou verwachten? En hoe kunnen zoutpijlers kilometers hoog klimmen? Waarom zien we wereldwijd een relatie met olie en gas reserves?

Na een intensief onderzoekstraject komt Stef met verbijsterende en goed onderbouwde conclusies. Het zout blijkt van vulkanische oorsprong te zijn. Ook is aan de hand van de zoutpijlers uit te rekenen dat de erupties plaatsvonden tijdens een ca 10 km hoge wereldwijde watervloed! De grootste catastrofe in de geschiedenis van de aarde wordt ontleed.

Op boeiende wijze worden de toehoorders mee genomen op de zoektocht vele kilometers diep onder de aarde. Prachtige 3D-beelden van de zoutlaag onder Noord Nederland ondersteunen het betoog.

Delen van de onderzoeksresultaten zijn inmiddels in diverse gerenommeerde internationale vakbladen gepubliceerd, in het Nederlands, het Duits en in het Engels. Zie bijvoorbeeld: artikel en de referentie van geoloog Dr Tasman Walker.

IJstijd

(6 oktober 2013)

“In de Bijbel staan vele rampen beschreven, maar de ijstijd komt er niet in voor”, citaat van Prof. Dr. Salomon Kroonenberg. Wat is dus de historische betrouwbaarheid van de Bijbel als een dergelijk groots natuurverschijnsel er niet in wordt genoemd?

We bespreken de ijstijdverschijnselen en onderzoeken of de ijstijd wel een verklaring biedt voor de verplaatsing van grote stenen over duizend km afstand. En we beschouwen de honderden meters diepe uitsnijdingen in de ondergrond die begraven liggen onder Noord-Nederland. Alleen krachtige smeltwaterstromen aan de onderzijde van het ijs blijken verklarend te zijn. Maar hoe past dit binnen de vloed?

Over Stef Heerema

Stef is 20 jaar getrouwd en heeft 3 kinderen. Ze wonen in Assen, maar voor zijn werk hebben ze korte tijd in Engeland gewoond. Hij is HBO-ingenieur vliegtuigbouwkunde en had 11 jaar zijn eigen ingenieursbureau. Hij heeft in uiteenlopende branches gewerkt voor grote bedrijven als Fokker, Urenco en Cordis. Vliegtuigbouw, stoomgeneratoren, uraniumverrijking, hartkatheters en geologie, een opmerkelijke combi. Waarheidsvinding, als onderdeel van technische trouble shooting, is de verbindende rode lijn. Daarnaast is hij al decennia betrokken bij diverse evangelisatieprojecten. Zijn passie is om mensen te laten zien dat Gods Woord betrouwbaar is. Vandaar ook zijn trekkersrol bij de organisatie van het congres “De Bijbel is betrouwbaarder dan je denkt…”