Ichtus VBG

IJM_pagina

International Justice Mission

Pagina delen

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
Jes. 58:6-8

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
Mat. 25:37-40

God haat onrecht

Ichtus wil mee strijden tegen het onrecht in de wereld. Daarom is Ichtus partner geworden van International Justice Mission (IJM). Door betrokken te zijn met hun werk en hen te ondersteunen dragen we bij aan de bestrijding van het grootste onrecht in de wereld.

IJM werkt samen met lokale autoriteiten om vrijheid te brengen aan slachtoffers van mensenhandel en agressief menselijk geweld:

  • geweld dat weduwen en wezen ontdoet van hun eigendom en middelen van bestaan,
  • geweld dat kinderen hun waardigheid en gezondheid ontneemt wanneer zij verhandeld worden in gedwongen prostitutie,
  • geweld dat vrijheid en veiligheid ontneemt aan gezinnen die leven in slavernij.

IJM’s viervoudige doel is:

  • Onmiddellijke bevrijding van en hulp aan slachtoffers
  • Vervolging van daders
  • Nazorg voor slachtoffers
  • Structurele verandering